Asunto_ensin_raportti_16_09_2013

Asunnottomuuden ratkaiseminen tarjoamalla asunnottomalle ensin asunto ja sitten tukea säästää palveluiden kustannuksissa ja parantaa merkittävästi asunnottoman elämäntilannetta. Tämä käy ilmi ympäristöministeriön Tampereen teknillisellä yliopistolla teettämästä tutkimuksesta.

Tutkimuksessa selvitettiin Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman (PAAVO) myötä Suomeen perustettujen asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikutuksia: asumiskustannuksia, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä poliisin palveluiden käyttöä ennen yksikköön muuttoa ja siellä asumisen aikana. Asunto ensin -ajatuksessa asunto nähdään lähtökohtana ja perusedellytyksenä sosiaalisen kuntoutumisen käynnistymiselle.

Tutkimus tehtiin päihdekuntoutujille tarkoitetussa Pelastusarmeijan Pitäjänmäen asumisyksikössä sekä mielenterveyskuntoutujien Auroranportin palvelutalossa Espoossa.

Mielenterveyskuntoutujien osalta kokonaiskustannukset laskivat merkittävästi. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kokonaiskustannukset vähenivät 34 prosenttia eli noin 10 300 euroa henkilöä kohden vuodessa. Terveyspalveluissa merkittävimmät säästöt koskivat psykiatristen sairaalavuorokausien kustannuksia, jotka vähenivät noin 70 prosenttia. Taloudellisen säästön lisäksi vaikutukset näkyivät asukkaiden elämänlaadussa, jonka suurin osa koki kohentuneen merkittävästi.

Pelastusarmeijan yksikön päihdekuntoutujien tulokset poikkeavat mielenterveyskuntoutujien tuloksista. Asumisen kustannukset kasvoivat yli kaksinkertaisiksi asunto ensin -yksikössä asumisen myötä, mutta asumisella oli huomattavia positiivisia vaikutuksia asukkaiden elämään. Asumisen turvaamisella ja asiakkaiden saattamisella tarvitsemiensa palvelujen piiriin sairaala- ja katkaisuhoitojen määrä ja kustannukset vähenivät merkittävästi.

”Asumiskustannusten kasvu johtui asumisen laadun paranemisesta. Asukkaat saivat asumiseen ja elämiseen liittyvää tukea, jota aikaisemmin ei ollut. Tutkimuksessa haastateltujen päihteidenkäyttö väheni, terveydentila koheni ja poliisin säilöönottojen määrä väheni 75 prosentilla. Ennen muuttoa valtaosa tutkimukseen osallistuneista oli täysin vailla vakituista asuntoa tai heidän asumisestaan ja siihen liittyvistä kustannuksista ei ollut tietoa saatavilla”, tutkija Virpi Sillanpää kertoo.

Tänään julkistetun tutkimuksen tulokset tukevat Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman työtä asunnottomuuden vähentämiseksi. Tulokset heijastavat muutosta, joka on tapahtunut Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman ja asunto ensin -mallin myötä työssä asunnottomuuden vähentämiseksi.

”Asuntoloista on ohjelman aikana luovuttu ja asunnottomat ovat saaneet asunnon asumisyksiköistä tai hajasijoitetuista asunnoista sekä tarvitsemansa palvelut. Tutkimuksen tulokset tukevat ohjelman ajatusta siitä, että avain omaan asuntoon on edellytys asunnottoman elämänhallinnan ja elämänlaadun paranemiselle”, sanoo ohjelmajohtaja Jari Karppinen.

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus (pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.