viipuri_puhelinluettelo_1939

Ilmoitusaukeama Viipurin puhelinluettelossa vuodelta 1939. Koko luettelo on pdf-tallenteena nähtävissä VirtuaaliViipuri-sivustolla.

Millaiselta näytti suomalainen Viipuri syksyllä 74 vuotta sitten? Kaupunkiin pääsee tutustumaan virtuaalisesti vielä tänäänkin. Tampereen ammattikorkeakoulun rakennustekniikan opiskelijat ovat 3D-mallintaneet Viipurin kaupunkia sellaisena kuin se historiatiedon mukaan oli 2.9.1939 klo 10.30.

Historiallinen Viipurin kaupunki esittäytyy sivustolla www.virtuaaliviipuri.tamk.fi. Kymmenen vuoden ajan tietoa on kerätty, kortteleita mallinnettu ja vanhoja mallinnuksia tarkennettu. VirtuaaliViipuri-verkkopalvelun sisältö on kasvanut ja kehittynyt, ja sen uudistunut käyttöliittymä on nyt julkaistu.

Vanhan Viipurin mallinnetut rakennukset on sijoitettu havainnolliselle, dynaamiselle kartalle, jossa virtuaalimatkailija pääsee etenemään oman mielenkiintonsa mukaan. Kartta ulottuu myös Viipurin esikaupunkeihin, joista on tallennettu tietoa sivustolle. Projektin erityisasiantuntijana on toiminut Suomen paras Viipuri-asiantuntija, intendentti Juha Lankinen.

Lähdeaineistona projektissa ovat olleet Lankisen historialliset piirustukset ja valokuvat. Niiden avulla on laadittu myös Etelä-Karjalan museossa Lappeenrannassa oleva kaupungin pienoismalli. Piirustuksia on noin 1400 kappaletta, ja ne on projektin aikana tallennettu digitaaliseen muotoon. Sivustolta löytyy noin 1500 valokuvaa ja 60 virtuaalivideota.

Rakennusten historiallista tietoa on sivustolla koottuna runsaasti. Myös rakennukset suunnitelleet arkkitehdit on lueteltu. Nähtävillä on kaupungin pienoismalli, johon koko mallinnustyö on perustunut. TAMKin elokuvakuva-alan opiskelijat ovat ilmakuvanneet pienoismallin ja lisänneet siihen äänimaiseman (http://virtuaaliviipuri.tamk.fi/fi/scalemodelvideo).

Karjalan Sähkö Oy, Suomen Sillikonttori Oy, Teroitusliike Terävä ja kaikki muut Viipurissa vuonna 1939 toimineet suomalaiset yritykset osoitetietoineen ja puhelinnumeroineen löytyvät listattuina. Suurin osa yrityksistä, yhdistyksistä ja kaupungin palveluista on myös paikannettu mallinnettuihin rakennuksiin.

Monialaiseen VirtuaaliViipuri-projektiin on osallistunut kymmenen vuoden aikana noin 110 eri alojen opiskelijaa TAMKissa. Rakennustekniikan opiskelijat ovat tehneet rakennusten mallinnustyötä, tietojenkäsittelyn opiskelijat kehittäneet projektin verkkosivuja, taiteen ja viestinnän opiskelijat rakentaneet sivuston äänimaailmaa ja vaihto-opiskelijat tehneet käännöstyötä. VirtuaaliViipuri-sivuston tekstisisältöä on käännetty jo kolmelletoista kielelle.

VirtuaaliViipuri-projekti alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa vuonna 2003, ja nyt on saatu mallinnettua koko pienoismallissa esitetty alue. Tällä hetkellä selvitetään mahdollisuutta kaupunkikuvan elävöittämiseen ja vapaaseen virtuaaliseen liikkumiseen kaupungissa.

Lisätiedot:
www.virtuaaliviipuri.tamk.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.