julkisten_ja_hyvinvointia.00d52a6d-cb20-4b35-b4a3-c43e79625256-main_image

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen perhevapaiden ja kotihoidontuella olevien lasten osalta asettaa 3 – 5-vuotiaat lapset eriarvoiseen asemaan, toteaa ammattiliitto JHL:n erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Katajisto puhui Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n Pirkanmaan varhaiskasvatusalan ammattilaisten tilaisuudessa Tampereella tiistaina.

– Hallituksen esitys rajoittaa päivähoito-oikeutta osa-aikaiseksi perhevapailla olevien perheiden tai kotihoidon tukea saavien lapsilta, polkee lasten oikeuksia. Päätöksissä olisi kyettävä arvioimaan niiden vaikutukset myös tuleville vuosille, hän sanoi.

– Lasten syrjäytymisriskit kasvavat ja niiden hallinta heikkenee, huono-osaisuus periytyy. Tähän kehitykseen voitaisiin vastata myös ennaltaehkäisevästi varhaiskasvatuspalveluiden avulla.

Uutta varhaiskasvatuslakia valmistellaan parhaillaan ja työryhmän yksimielinen kanta on ollut se, että laadukas varhaiskasvatus on lapsen oikeus ja lainsäädännössä ensisijainen on lapsen etu.

– Tämä periaate uhkaa romuttua kyllä täydellisesti, Katajisto sanoo.

JHL on puolustanut subjektiivista päivähoito-oikeutta, mutta kannustanut kuntia tarjoamaan perheille myös vaihtoehtoisia palvelumuotoja.

– Nyt lainsäädännön uudistustyössä tähän olisi myös työvälineet, jos se vain mahdollistetaan. Erilaiset palvelumuodot voisivat lähteä lapsen edunmukaisesta ajattelusta. Perheillä myös on erilaiset tarpeet, Katajisto huomauttaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.