180592_154366134621008_3928385_n

Nuoret kokevat yhä useammin tulevansa kuulluiksi koulussa. Työilmapiiri peruskouluissa ja lukioissa on parantunut ja kiusaaminenkin vähentynyt, selviää uusimmasta Kouluterveyskyselystä.

”Nuorten elämässä perhe, ystävät ja koulu ovat tärkeimmät kehitysympäristöt ja hyvinvoinnin muokkaajat. Sen vuoksi on hienoa huomata, että nämä ovat muuttuneet entistä paremmiksi ”, iloitsee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Reija Paananen, joka vastaa myös Kouluterveyskyselystä.


Tänä vuonna tehdyn Kouluterveyskyselyn mukaan nuorten keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa ovat vähentyneet: yli 90 prosentilla nuorista on hyvä keskusteluyhteys vanhempiinsa. Vanhemmat myös tietävät yhä useammin, missä nuoret viettävät vapaa-aikaansa.

Nuoret kokevat entistä useammin, että he tulevat kuulluiksi koulussa ja voivat vaikuttaa koulun asioihin. Yli puolet peruskoulun ja lukion oppilaista oli kuitenkin edelleen sitä mieltä, että opettajat eivät ole kiinnostuneita siitä, mitä heille kuuluu. Niin ikään 43 prosenttia peruskoululaisista ja ammattiin opiskelevista sekä 27 prosenttia lukiolaisista ei tiedä, miten voisi vaikuttaa koulun asioihin.

Liikunta lisääntyi, tupakointi väheni edelleen

Terveellisten elintapojen osalta myönteinen kehitys jatkuu. Sekä peruskoululaisten että lukiolaisten viikoittainen alkoholinkäyttö ja säännöllinen humalaan juominen ovat vähentyneet 2000-luvun alkuvuosista.

Päivittäin tupakoivien osuus on vähentynyt vuosituhannen vaihteesta puoleen. Reipasta liikuntaa harrastavien määrä on lisääntynyt: puolet ammatillisten oppilaitosten oppilaista, kolmasosa peruskoululaisista ja 71 prosenttia lukiolaisista liikkuu vapaa-ajallaan yli tunnin viikossa.

”On hienoa, että suomalaisnuoret välittävät yhä enemmän omasta terveydestään. Tämä varmasti heijastuu myös lisääntyneenä hyvinvointina,” pääjohtaja Pekka Puska toteaa.

Ikävää on kuitenkin se, että edelleen lähes 40 prosenttia peruskoulun ja lukion oppilaista koki, että koululääkärin ja koulupsykologin puheille on vaikea päästä.

”Toivottavasti hyvä kehitys ei vaarannu valtion ja kuntien säästöpaineiden vuoksi. Myönteistä kehitystä tukee satsaaminen ehkäisevään työhön ja tämä on nähtävä investointina tulevaisuuteen. Meidän kaikkien tehtävä on suojella hyvinvointia”, Puska muistuttaa.

THL:n Kouluterveyskysely on valtakunnallisesti kattavin lasten ja nuorten elinoloja ja hyvinvointia selvittävä tutkimus. Kysely tehdään joka toinen vuosi. Kouluterveyskysely toteutettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa samanaikaisesti koko maassa. Ammatillisissa oppilaitoksissa siihen vastattiin nyt ensimmäistä kertaa sähköisesti.

Kouluterveyskyselyn kattavuus on erinomainen: peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista 84 prosenttia ja lukioiden 1.- ja 2.-luokkalaisista 70 prosenttia vastasi kyselyyn. Vastaajia oli kaikkiaan lähes 183 000, joista noin 35 000 ammatillisissa oppilaitoksissa.

Kouluterveyskyselyn tuloksia käsitellään Espoon Dipolissa tänään ja huomenna pidettävillä kouluterveyspäivillä.

https://www.facebook.com/pages/Kouluterveyskysely/154359814621640

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.