raseborg_vapen_logo

Kaupunginhallitus päätti eilen, 16.9.2013, että kaupunki aloittaa henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettely, jonka tavoitteena on supistaa henkilöstön kokonaisvahvuutta 50 henkilötyövuodella vuonna 2014.

Päätös perustuu kaupungin toimenpideohjelman kohtaan 11, jossa sanotaan seuraavaa:

“Henkilöstövahvuuden sopeuttaminen, 50 henkilötyövuoden vähentäminen vuonna 2014 ja 50 työvuoden vähennys 2015, on pääasiassa seurausta supistuneesta oppilaspohjasta ja hoitorakenteiden sovittamisesta, mitkä osittain kuvataan yllä esitetyissä kohdissa. Konkreettinen ehdotus supistuksen toteuttamisesta sektoreittain/osastoittain tehdään ja sisällytetään toimenpideohjelmaan kun rakenteelliset toimenpiteet on tarkennettu ja välttämättömät yhteistoimintaneuvottelut on käyty. Järjestelmää seurataan henkilötyövuosimittarilla, jonka tuloksesta raportoidaan kaupunginhallitukselle säännöllisesti.”

Toistaiseksi ei vielä ole tarkkaa tietoa siitä, mitä nämä toimenpiteet merkitsevät henkilötyövuosien lukumäärinä. Koska vuonna 2014 ei voida sulkea pois tavanomaisia taloudellisia ja tuotannollisia irtisanomisia, yhteistoimintamenettely täytyy aloittaa yhteistoimintalain mukaisesti.

Kaupunginhallitus antoi eilen toimialajohtajille tehtäväksi määräaikaan mennessä antaa henkilöstöpäällikölle, henkilöstösihteerille ja konsernilakimiehelle konkreettiset ehdotukset toimialansa henkilöstövahvuuden supistamiseksi. 50 henkilötyövuoden supistamisen arvellaan säästävän noin 2,5 milj. euroa henkilösivukulut mukaan lukien.

Yhteistoimintamenettely pitää saattaa päätökseen hyvissä ajoin ennen kuin kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle lopullisen talousarvioehdotuksensa (2.12. ja 3.12.).

Lue päivitetty toimenpideohjelma kokonaisuudessaan täältä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.