Lain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöillä on tiukka vaitiolovelvollisuus.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden salassapitovelvollisuudesta on säädetty laissa: Ammattihenkilö ei saa ilmaista sivulliselle luvatta yksityisen henkilön tai perheen salaisuutta, josta hän asemansa tai tehtävänsä perusteella on saanut tiedon. Salassapitovelvollisuus säilyy ammatinharjoittamisen päättymisen jälkeenkin.

Vaitiolovelvollisia ovat viranomaisen palveluksessa sekä luottamustehtäviä hoitavat henkilöt. Salassapitovelvollisuus on yhtä lailla yksityisessä terveydenhuollossa työskentelevillä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto sai tiedon tapauksesta, jossa terveydenhuollon ammattihenkilö oli keskustellut puhelimessa avoimesti potilastiedoista julkisessa liikennevälineessä.

– Näin ei saa missään tapauksessa toimia, aluehallintoylilääkäri Jaana Mäkelä muistuttaa.
– Julkisella paikalla potilastiedoista keskusteleminen rikkoo vaitiolovelvollisuuslupauksen, kun sivulliset saavat tietoonsa potilaan yksityisiä asioita. Tämä on tärkeää muistaa myös sosiaalisessa mediassa.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
Laki yksityisestä terveydenhuollosta
Julkisuuslaki 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.