637264749636491374

Uskontojen uhrien tuki UUT ry ja entisten Jehovan todistajien yhteisö tekivät oma-aloitteisesti tämän selvityksen lapsiasiavaltuutetulle. Tavoitteenamme on nostaa esille lasten oikeuksien kannalta ongelmallisia ilmiöitä Jehovan todistajien keskuudessa.

Pyysimme entisiä Jehovan todistajia kirjoittamaan lapsuuden kokemuksistaan. Saimme luvan julkaista 17 kertomusta, jotka ovat luettavissa kokonaisuudessaan nettisivuillamme. Tässä dokumentissa olemme analysoineet näistä kertomuksista esiin nousevia lasten oikeuksien toteutumisen kannalta merkittäviä teemoja.

Lapsuuskertomuksista nousi esiin seuraavia lasten hyvinvoinnin ja lasten oikeuksien toteutumisen kannalta ongelmallisia ilmiöitä. Jehovan todistajien lapset altistuvat opetuksille, jotka ylläpitävät vakavia pelkoja. He pelkäävät pian tulevaa maailmanloppua sekä heidän omaa ja läheistensä mahdollista kuolemaa Harmagedonissa. He ajattelevat pahojen henkien olevan todellisia, vaarallisia ja uhkaavan heitä. Lisäksi he pelkäävät yhteisön ennustamaa kaikkien kansojen hyökkäystä Jehovan todistajia vastaan.

Monet yhteisössä kasvavat lapset kokevat olevansa pakotettuja osallistumaan ovelta ovelle –saarnaamistyöhön ja seurakunnan kokouksiin, joissa ei ole lasten kehitystason huomioivaa ohjelmaa. Hyvin monet ovat kokeneet lapsuudessaan kuritusväkivaltaa.

Jehovan todistajat pyrkivät eristämään lapsia ja nuoria yhteisön ulkopuolisesta seurasta. Yhteisössä kasvavat lapset eivät saa osallistua monien juhlien kuten syntymäpäivien viettoon, kilpaurheilu on kiellettyä, koulutuksen hankkimiseen ja esimerkiksi musiikin harrastamiseen liittyy rajoituksia. Tämä saattaa johtaa nuoren syrjäytymiseen, varsinkin jos hänen seuraansa aletaan karttaa myös yhteisön sisällä.

Jehovan todistaja –nuorten seksuaalisuutta kontrolloidaan tiukasti. Seksi on sallittua vain avioliitossa ja masturbaatiota pidetään syntinä, joka pitää tunnustaa seurakunnan vanhimmille. Monet nuoret avioituvat 17–18-vuotiaina, mutta saattavat päätyä toisiin ajatuksiin puolisonvalinnastaan kypsyessään hieman. Avioero on kuitenkin lähes mahdoton. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajat ovat hyvin vaikeassa tilanteessa.

Jehovan todistajilla on oma sisäinen kurinpitojärjestelmä, joka voi langettaa ankaria rangaistuksia kuten yhteisöstä erottaminen. Yhteisöstä erotetun tai eronneen kanssa ei saa puhua, eikä häntä saa tervehtiä. Myös omaisten pitää karttaa entistä jäsentä, yhteisön langettamien rangaistusten uhalla. Alaikäisiäkin kuulustellaan heidän epäillyistä väärinteoistaan, jotka voivat johtaa erottamiseen.

Yhteisössä kasvaneelle siitä irtaantuminen on vaikeaa monesta syystä. Ulkopuolinen maailma voi vaikuttaa vihamieliseltä ja siteet yhteisön ulkopuolisiin ovat heikkoja yhteisöön eristäytyneisyyden vuoksi. Siitä huolimatta monet eroavat yhteisöstä kasvaessaan aikuisiksi. He ovat kuitenkin vaarassa syrjäytyä ja tarvitsevat tukea yhteiskuntaan sopeutumiseen. Monet nuoret ”sopeutuvat” yhteisön ulkopuoliseen maailmaan viettämällä ensin henkisesti raskasta ja mielenterveyttä koettelevaa kaksoiselämää.

Lapsuudesta muistan lähinnä jatkuvan ulkopuolisuuden tunteen. Muistan enää hyvin vähän raamatunkohtia, mutta selkeässä muistissa on kohta “ette ole osa maailmasta ja sen vuoksi maailma teitä vihaa”. Tuo kohta on varmasti vaikuttanut minuun lapsena syvästi” (Anna).

Haaveilin lapsena, ja vielä nuorena aikuisenakin siitä, että jotenkin vain uskonnon johto toteaisi tarpeeksi Raamattua tutkittuaan, että ei asiat olekaan ihan niin kuin oli esitetty. Että jotenkin tiedottaisivat, että ei tulekaan Harmagedonia, joulua saakin viettää, ei tarvitsekaan käydä ovilla… saisimme viettää normaalia elämää, ja uskoa jumalaan vaikka ihan ”tavallisesti” kuten muutkin ihmiset” (Alien).

Uskontojen uhrien tuki UUT ry: Lasten oikeuksissa puutteita Jehovan todistajien keskuudessa

Avaa PDF-tiedosto: Selvitystyö lapsiasiavaltuutetulle: Lasten oikeuksien toteutumisessa Jehovan todistajien keskuudessa on vakavia puutteita

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.