32467836478362487

Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelujen ensi vuoden vuosisuunnitelman tärkein tavoite on mahdollistaa ikäihmisten kotona asuminen. Palvelujen ylläpito ja muuttaminen valtakunnallisten suositusten mukaisesti ikäihmisten määrän kasvaessa vaatii rakenteellisia muutoksia.

Vuoden 2014 talousarvioesitystä on jouduttu valmistelemaan taloudellisesti hankalissa olosuhteissa. Talousarviokehyksessä ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessille on vuonna 2014 varattu 151,531 milj. euroa. Kasvua edellisvuoden korjattuun talousarvioon verrattuna on 3,6 milj. euroa (+2,4 %).

Kaupunkistrategian mukaisesti Tampereella luovutaan vähitellen sairaalassa asumisesta ja vanhainkoti- ja sairaalahoitoa muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Jotta ikäihmiset voisivat asua kotonaan entistä pidempään, panostaa kaupunki kotihoitoon ja asukkaan kotona tehtävään kuntoutukseen. Näiden muutosten on laskettu vähentävän menoja jo ensi vuonna yli 4 miljoonalla eurolla. Säästyvä raha suunnataan erityisesti tehostettuun palveluasumiseen sekä kotihoitoon, joissa palveluille on entistä enemmän kysyntää ikäihmisten määrän kasvaessa.

Vuoden 2014 aikana uusia tehostetun palveluasumisen paikkoja valmistuu noin 180. Tampereen keskustan alueella Koskikotikeskuksen kesällä 2014 valmistuvassa laajennusosassa on 28 tehostetun palveluasumisen paikkaa, syyskuun alussa käyttöönotettavassa Härmälässä Kuuselan Seniorikeskuksen uudisosassa 48 ja lokakuussa Pispan palvelukeskuksen yhteyteen valmistuvissa ryhmäkodeissa 105.

Vuosisuunnitelman mukaan kotihoidossa kiinnitetään ensi vuonna erityistä huomiota asiakkaiden ravitsemukseen ja suun terveyteen. Ikäihmisten ravitsemuksen parantamiseksi kotihoitoon ja laitoshoitoon perustetaan uusi ravitsemusterapeutin vakanssi. Suunterveydenhuollon osalta taas suunnitellaan ikäihmisille suun terveystarkastuksia sekä suun hoidon suunnitelman liittämistä osaksi kotihoidon palvelu- ja hoitosuunnitelmaa.

Ikääntyneille katkaisuhoidon tarpeessa oleville päihteiden käyttäjille aloitetaan tammikuussa 2014 kotona tapahtuva alkoholikatkaisuhoito. Kotikatkoa kokeillaan aluksi kotihoidon eteläisellä palvelualueella

Kuntoutuksessa painopistettä siirretään asukkaan kotiin. Kotikuntoutuksen vakiinnuttamista vauhditetaan hankkeella, joka alkaa jo vuoden 2013 loppupuolella. Kuntoutuksessa painopistettä siirretään asukkaan kotiin. Kotikuntoutuksen vakiinnuttamista vauhditetaan hankkeella, joka alkaa jo vuoden 2013 loppupuolella.
Kotihoidon lääkäripalveluita tullaan kehittämään samalla siten, että terveydenhuollonammattilaiset hoitavat ja arvioivat asiakkaan tilannetta aiempaa useammin ikäihmisen kotona.

Lielahdessa avataan uusi palvelu- ja päiväkeskus Lielahtikeskuksen valmistuttua toukokuun alussa. Keskuksen toiminta järjestetään siirtämällä Lielahteen toinen Tammelakeskuksen päiväkeskuksista. Samalla Männistötuvan korttelikerhon toiminta loppuu, ja korvaavat palvelut tarjotaan jatkossa Lielahtikeskuksesta.

Suunnitelma sisältää ikäihmisten päivätoiminnan yhden-kahden kuukauden mittaiset kesäsulut. Sulut tulevat koskemaan valtaosaa päiväkeskuksista. Pispan päiväkeskus sulkee ovensa lähes vuoden ajaksi kesäsulun ja kiinteistön remontoinnin vuoksi. Pidempi aikainen sulku tulee koskemaan myös Pispan palvelukeskusta.

Palvelubusseihin palkataan yksi uusi avustaja helpottamaan ikäihmisten liikkumista.

Omaishoidontuen osalta odotetaan kansallisia linjauksia ja tehdään vasta niiden pohjalta tarvittavat muutokset omaishoidontuen kriteereihin ja palkkioluokkiin Tampereella.

Oriveden ikäihmisten palvelut siirtyvät vuoden 2014 alussa Tampereen kaupungin järjestäväksi. Nämä palvelut sisältyvät vuosisuunnitelmaesitykseen ja ne kasvattavat ydinprosessin tuloja ja menoja 8,8 miljoonalla eurolla. Yhteistoiminta-alueen palvelujen nettokustannukset laskutetaan Oriveden kaupungilta.

Ikäihmisten palvelujen lautakunta hyväksyi ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin vuosisuunnitelmaesityksen kokouksessaan 18.9.2013. Kaupunginvaltuusto päättää kokouksessaan 18.11.2013 koko kaupungin talousarvioesityksestä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.