Suomen hallitus on tekemässä rakenneuudistuksen, jossa lasten oikeutta varhaiskasvatukseen ollaan rajaamassa ja kelpoisuusehtoja väljentämässä. Suomen varhaiskasvatus ry seuraa tilannetta huolestuneena. Yhdistys koostuu varhaiskasvatuksen tutkijoista, asiantuntijoista sekä käytännön toimijoista.

Suomessa varhaiskasvatus on vuosikymmenet ollut osa sosiaalipalvelua ja keskustelua ovat ohjanneet lähinnä työvoimapoliittiset näkökulmat. Yhtenäinen linja varhaiskasvatuksen tehtävästä Suomessa puuttuu. Ongelma on niin ikään lasten kyvyttömyys puolustaa omia etujaan. Pienten lasten ääni ja oikeudet jäävät aikuisten valtadiskurssien jalkoihin. Tämä on vaikuttanut siihen, että varsinaisesta asiasta on vaikea keskustella: lapsen oikeudesta varhaispedagogiikkaan sekä laadukkaaseen hoivaan.

Laadukas varhaiskasvatus on kiistatta lapsen etu sekä Suomen tulevaisuus. Maailman varhaiskasvatuksen tutkijat olivat viime viikolla koolla Tallinnassa tiedekonferenssissa, jossa jälleen kerran todettiin, miten suuri merkitys laadukkaalla varhaiskasvatuksella on lapsen kehitykselle. Oxfordin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan laadukkaalla varhaiskasvatuksella tuotetaan myöhemmälläkin iällä jatkuvia oppimaan oppimisen taitoja ja kykyä itsesäätelyyn sekä vähennetään antisosiaalista käyttäytymistä.

Hallituksen esitys rajoittaa subjektiivista päivähoito-oikeutta sekä väljentää henkilöstön kelpoisuusehtoja heikentää varhaiskasvatuksen laatua selvästi. Se on myös suuri periaatteellinen kysymys: Suomessa ei edelleenkään haluta nähdä pienten lasten koulutuksen arvoa. Varhaispedagogiikka on vaativa ammatti ja edellyttää yliopistotasoista varhaiskasvatuksen maisterikoulutusta. Lasten tasa-arvoista oikeutta opetukseen ei voida rajata eikä henkilöstön koulutustasosta tinkiä. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on perustuslaillinen oikeus (19 § 3 mom.), eikä siihen tule kajota.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.