Valtiovarainministeriön lähettämään kuntalain valmistelua koskevaan kyselyyn vastasi määräajassa kaikkiaan 236 kuntaa. Lisäksi kaksi kuntaa toimitti kyselyn sijasta erillisen lausunnon. Kyselyn vastausprosentti oli 77,6 %. Näin ollen kyselyn tulokset antavat varsin kattavan kuvan kuntien kannoista kuntalain jatkovalmistelua varten. Vastausaika kuntalain valmistelua koskevaan kuntakyselyyn päättyi 17.9.2013.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä linjasi osaltaan kuntalain jatkovalmistelua kesäkuussa 2013. Jatkovalmistelun tueksi valtiovarainministeriö kartoitti sähköisellä webropol-kyselyllä kaikkien kuntien kantoja kuntalain uudistamisesta.

Kyselyllä pyydettiin kuntien näkemyksiä ja kannanottoja muun muassa valtuuston toimikauden aikaistamiseen, suoraan pormestarivaaliin, alueellisten toimielinten tehtäviin ja kunnanosahallintoon, alijäämän kattamisvelvollisuuteen sekä palvelustrategian laadintaan. Kuntien ei edellytetty käsittelevän vastauksia valtuustotasolla, mutta saatteessa kuitenkin toivottiin sekä viranhaltijoiden että luottamushenkilöiden osallistumista kyselyvastauksen valmisteluun.

Kyselyvastaukset analysoidaan kuntalakia valmistelevissa jaostoissa syyskuun aikana. Tuloksista laaditaan yhteenveto, jonka valmistumisesta tiedotetaan lokakuun alussa. Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunenosallistuu kyselyvastausten tiimoilta suoraan verkkokeskusteluun pe 4.10.2013 kello 11–12.30 otakantaa.fi-sivustolla.

– Kyseessä on iso demokratiauudistus. Laki tulee antamaan uudet raamit koko kunnalliselle toiminnalle. Siksi on arvokasta, että saamme valmistelun aikana näkemyksiä ja ideoita niin kuntapäättäjiltä ja viranhaltijoilta, kuin kuntalaisilta ja tutkijoiltakin. Laki päivittää suomalaiset kunnat 2020-luvulle, ministeri Virkkunen toteaa.

Kuntien vastaukset ovat luettavissa valtioneuvoston hankerekisteristä viikon 38 kuluessa. Ne löytyvät osoitteesta www.hare.vn.fi hankenumerolla VM065:00/2012 välilehdeltä ”Asiakirjat”.

Valtiovarainministeriö asetti kuntalain kokonaisuudistuksen valmistelua varten parlamentaarisen seurantaryhmän, työvaliokunnan ja neljä valmistelujaostoa, jotka ovat demokratiajaosto, toimielimet ja johtaminen -jaosto, talousjaosto sekä kunnat ja markkinat -jaosto. Työryhmien ja jaostojen toimikaudet jatkuvat huhtikuun puoleenväliin 2014 saakka. Hallituksen esitys uudeksi kuntalaiksi on tarkoitus antaa syksyllä 2014. Uusi kuntalaki tulisi voimaan vuoden 2015 alusta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.