4327647836748

Tähänastiset yhteydenotot ovat saavuttaneet jo 3/4 tietomurtosarjan kohteista. Uuden tutkinta-aineiston pohjalta on selvinnyt kymmeniä uusia kohteita.

Tietomurtotapaukseen ensivaiheessa vastaanotettu aineisto on läpikäyty kohteiden osalta. Suomalaisten kohteiden palveluntarjoajille on toimitettu tieto tietomurtoepäilystä. Kohteista 3/4 on vahvistanut vastaanottaneensa tiedon. Vahvistusten perusteella tapaukset voidaan luokitella seuraaviin luokkiin:

  • Tietomurto onnistunut – käyttäjiltä vaaditaan toimenpiteitä
  • Tietomurto onnistunut, mutta ei kohdistunut käyttäjätietoihin – ei vaadi käyttäjien toimia
  • Tietomurtoyritys ei onnistunut – ei vaadi käyttäjien toimia
  • Palvelu muuttunut tai poistettu käytöstä – ei vaadi käyttäjien toimia

Viestintävirasto on päivittänyt listaa tietomurtokohteista sitä mukaa, kun palveluissa havaitut tietoturvaongelmat on saatu korjattua ja niistä on ilmoitettu palvelun käyttäjille. Osa murron kohteista ei katso tarpeelliseksi tiedottaa asiasta julkisesti, sillä murrolla ei ole vaikutuksia palvelun käyttäjiin. Syitä voivat olla esimerkiksi se, että palvelua ei enää tarjota, murto ei ole onnistunut tai se, etteivät paljastuneet tiedot liity käyttäjiin.

Ylläpitäjien kanssa jatketaan yhteistyötä tilanteen korjaamiseksi ja Viestintävirasto on kehottanut palveluntarjoajia ilmoittamaan asiasta käyttäjille. Tarkempia tietoja käytetyistä haavoittuvuuksista ja haavoittuvista alustoista ei julkaista tapauksen käsittelyn aikana, vaan tiedot välitetään tässä vaiheessa vain asianomistajille.

Tietomurtosarjan tutkinnan yhteydessä on paljastunut lisää kohteita

Viestintävirasto on vastaanottanut viikolla 37 poliisilta lisää aineistoa. Lisäaineiston myötä kohteiden lukumäärä on kasvanut yhteensä yli sataan suomalaiseen palveluun. Yhteydenotot uusiin kohteisiin ovat käynnissä. Uudet tietoon tulleet tietomurrot on tehnyt sama hyökkääjä, ja niissä on käytetty samoja menetelmiä kuin 13.9 julkaistuissa murroissa.

Ulkomaisiin kohteisiin otetaan yhteyttä kunkin maan kansallisen CERT-viranomaisen kautta.

Käyttäjiltä toimia edellyttävät tietomurrot:

Tietomurrot, joilla ei ole tunnettuja vaikutuksia käyttäjien tietoturvaan:

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.