Kanninen

Tuomari Heikki Kanninen on valittu Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen varapresidentin tehtävään. Varapresidentti avustaa tuomioistuimen presidenttiä ja toimii tämän sijaisena. Tehtävä on uusi. Uudistuksen taustalla on tuomioistuimen työmäärän kasvaminen.

Yleinen tuomioistuin toimii Luxemburgissa EU:n tuomioistuimen yhteydessä. Se ratkoo muun muassa kanteita, joita yritykset ja yksilöt nostavat EU:n toimielinten toimia vastaan. Monesti kanteet kohdistuvat komissioon. Myös jäsenvaltiot voivat riitauttaa komission toimia. Tuomioistuin ratkaisi viime vuonna 688 asiaa. Asiat koskivat muun muassa EU:n kilpailuoikeutta, valtiontukia, tekijänoikeuksia ja asiakirjajulkisuutta.

Kanninen on toiminut tuomarina EU:n yleisessä tuomioistuimessa vuodesta 2009 alkaen. Sitä ennen hän on ollut tuomarina korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja EU:n virkamiestuomioistuimessa. Kannisen toimikausi varapresidenttinä päättyy elokuussa 2016.

FAKTAA:

Heikki Kanninen s. 11. tammikuuta 1952 Helsinki on korkeimman hallinto-oikeuden jäsen eli hallintoneuvos. Hän on ollut vuodesta 2005 alkaen tehtävästä virkavapaana toimiessaan Luxemburgissa EY:n virkamiestuomioistuimen ja sittemmin Euroopan yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuimen tuomarina. Kanninen toimi vuosina 1986–2000 oikeusministeriössä lainsäädäntöneuvoksena, mutta oli kuitenkin vuosina 1993–1995 EFTA-tuomioistuimen apulaiskansliapäällikkönä sekä EY-tuomioistuimen lakimiesavustajana vuosina 1995–1998.

Kanninen toimi Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean varapuheenjohtajana vuosina 2001–2003. Hän oli turvapaikkalautakunnan jäsen 1991–1996.

Kanninen on valmistunut ekonomiksi 1976, oikeustieteen kandidaatiksi 1978 ja oikeustieteen lisensiaatiksi 1988.

Helmikuussa 2009 Kanninen nimitettiin Euroopan yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuimen tuomariksi Virpi Tiilin seuraajaksi. Syyskuun alusta 2010 Kanninen nimitettiin uudelle kuusivuotiselle toimikaudelle.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.