235179101_09d8313bfb

Valtioneuvosto on asettanut parlamentaarisen komitean uudistamaan Ahvenanmaan itsehallintolakia. Komitea koostuu valtakunnan ja Ahvenenmaan maakunnan edustajista ja sen puheenjohtaja on presidentti Tarja Halonen. Varapuheenjohtajat ovat maakuntapäivien edustaja, eduskuntaneuvos Gunnar Jansson sekä johtaja Teija Tiilikainen Ulkopoliittisesta instituutista.

Komitean tehtävänä on ehdottaa yhteiskuntakehityksen edellyttämiä uudistuksia itsehallintojärjestelmään ja itsehallintolakiin sekä valmistella ehdotus itsehallintoa koskevaksi nykyaikaiseksi lainsäädännöksi. Komitean tulee myös ehdottaa toimenpiteitä taloudellisen itsehallinnon kehittämiseksi.

Maakunnan ja valtakunnan välistä toimivallanjakoa tulee arvioida ja ehdottaa muutokset sellaisiin toimivaltasäännöksiin, jotka ovat aiheuttaneet tulkintaongelmia. Lisäksi komitean tehtävänä on arvioida voitaisiinko luopua Suomen kansalaisuuden edellytyksestä Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden saamiseksi ja eräisiin virkoihin nimittämiseksi.

Työssään komitean tulee huomioida ehdotukset ja näkemykset, jotka sisältyvät aiempiin selvityksiin eli Ahvenanmaan maakunnan hallituksen asettaman parlamentaarisen komitean mietintöön sekä oikeusministeriön Parlamentaarisen Ahvenanmaa-työryhmän mietintöön.

Komitea valmistelee vuoden 2014 loppuun mennessä osamietinnön, joka sisältää jatkovalmistelun linjaukset. Loppumietinnön tulee valmistua 30.4.2017 mennessä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.