47253_lardot_robin_2_

Robin Lardot Kuvaoikeudet: Poliisihallitus

Valtioneuvosto on nimittänyt keskusrikospoliisin päällikön virkaan oikeustieteen kandidaatin Robin Lardotin (s.1962) ajalle 1.10.2013-30.9.2020. Virkaa haki määräaikaan mennessä 11 hakijaa.

Lardot työskentelee tällä hetkellä poliisijohtajana Poliisihallituksessa, jossa hän on toiminut rikostorjuntayksikön päällikkönä vuodesta 2010 lukien. Hän toimii myös poliisiylijohtajan 1. sijaisena. Lardot on työskennellyt poliisihallinnossa noin 30 vuoden ajan ja vastannut poliisin rikostorjunnasta vuodesta 2003 lukien. Hän on ollut toteuttamassa useita kehittämishankkeita ja valmistellut vuosittain rikostorjunnan tulosohjausta.

Lardotilla on työkokemusta eriasteisista poliisiorganisaation tehtävistä poliisin ylijohdossa, keskusrikospoliisissa ja paikallispoliisissa. Hänellä on erityisen hyvä tuntemus poliisin rikostorjunnasta sekä strategisen suunnittelun ja tulosohjauksen osaaminen rikostorjunnan sektorilta.

Lardot on ollut keskeisessä roolissa useiden valtioneuvoston periaatepäätösten valmistelussa, kuten muun muassa viimeisimmät talousrikollisuuden torjuntaohjelmat sekä järjestäytyneen rikollisuuden vastainen strategia. Hän toimii parhaillaan myös pohjoismaiden poliisi- ja tulliyhteistyön puheenjohtajana.

Kansainvälisestä sidosryhmäyhteistyöstä Lardotilla on kokemusta noin 15 vuoden ajalta, jolloin hän on osallistunut EU:n, pohjoismaiden ja lähialueiden lainvalvontaviranomaisten yhteistyön kehittämiseen.

Keskusrikospoliisin päällikkö johtaa Keskusrikospoliisin toimintaa ja vastaa siitä, että viraston tehtävät hoidetaan tuloksellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Lisäksi Keskusrikospoliisin päällikön tehtäviin kuuluu muun muassa huolehtia viraston yleisistä toimintaedellytyksistä, sopia Poliisihallituksen kanssa viraston tulostavoitteista ja määrärahoista sekä vahvistaa toimintastrategia ja toiminnan painopistealueet.

Keskusrikospoliisin tehtävänä on torjua kansainvälistä, järjestäytynyttä, ammattimaista, taloudellista ja muuta vakavaa rikollisuutta. Keskusrikospoliisi suorittaa tutkintaa, tuottaa asiantuntijapalveluita ja kehittää rikostorjuntaa ja rikostutkintamenetelmiä. Keskusrikospoliisin päätoimipiste sijaitsee Vantaalla.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.