Euro

Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien lukumäärä kasvoi edellisvuodesta Kuusikko-kunnissa (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu) Turkua lukuun ottamatta. Keskimäärin asiakasmäärä kasvoi 2,2 prosenttia. Eniten tukea saaneiden määrä nousi pääkaupunkiseudun kunnissa. Vuonna 2012 Kuusikko-kuntien asukkaista keskimäärin 8,8 prosenttia sai toimeentulotukea vähintään kerran vuodessa.

Yksinasuvat ovat yleisin toimeentulotuen piirissä oleva ryhmä. Heidän osuutensa toimeentulotukea saavista kotitalouksista on jatkanut kasvuaan Kuusikko-kunnissa ja oli 74,3 prosenttia vuonna 2012. Lapsiväestöstä toimeentulotukea saaneessa kotitaloudessa asui 12,3 prosenttia. Vajaa kolmasosa Kuusikko-kuntien toimeentulotukea saavista kotitalouksista oli uusia tuensaajia. Osuus nousi hieman edellisvuodesta (0,7 prosenttiyksikköä).

Keskimäärin joka viides toimeentulotuen asiakas sai pitkäaikaista tukea

Kuusikko-kuntien toimeentulotuen saajista keskimäärin 20,1 prosenttia sai toimeentulotukea vuoden jokaisena kuukautena. Pitkäaikaista tukea saaneita kotitalouksia oli suhteellisesti eniten Helsingissä (28 % tuensaajista) ja Vantaalla (23,2 % tuensaajista). Kuusikko-kuntien pitkäaikaista toimeentulotukea saaneista lähes 35 prosenttia oli 35–49-vuotiaita.

Työttömien määrä on kasvanut 12 prosentilla

Kuusikko-kunnissa oli vuoden 2012 lopussa yhteensä yli 282 000 työtöntä työnhakijaa, noin 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli vuoden 2012 lopussa kaikissa Kuusikon kaupungeissa korkeammalla tasolla kuin ennen vuosien 2008–2009 taantumaa. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien lukumäärä on noussut. Yli vuoden työttömänä olleita oli vuoden 2012 lopussa yli 66 000; lukumäärä lisääntyi edellisvuodesta 9 000 henkilöllä. Kuusikko-kuntien toimeentulotuen saajista lähes 60 prosenttia oli työttömiä tai lomautettuja.

Toimeentulotuen kustannukset nousivat keskimäärin 8,5 prosenttia

Toimeentulotuen deflatoidut kokonaiskustannukset nousivat kaikissa Kuusikko-kunnissa. Keskimäärin kustannukset nousivat 8,5 prosenttia. Toimeentulotuen keskimääräiset vuosikustannukset vuonna 2012 olivat tukea saanutta kotitaloutta kohti 3 386 euroa ja tuesta osalliseksi tullutta henkilöä kohti 2 239 euroa. Toimeentulotuen kustannukset ovat pääkaupunkiseudun kunnissa muuta Kuusikkoa korkeammat. Selittäviä tekijöitä ovat toimeentulotuen kesto, tulottomien lukumäärä sekä muuta Kuusikkoa korkeammat asumiskustannukset.

Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2012. Helsingin kaupungin tietokeskus, Kuusikko työryhmän julkaisusarja 82013(pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.