46573465876478

Veden ja jäteveden käyttömaksuihin sekä perusmaksuihin tulee korotuksia 1.1.2014 alkaen. Talousveden käyttömaksuun tulee 0,04 €/m3 (ei sis. alv) ja jäteveden hintaan 0,04 €/m3 (ei sis. alv) korotus. Korotus käyttömaksuissa on yhteensä kolme prosenttia.

Lisäksi veden ja jäteveden perusmaksuihin tulee 5 prosentin korotus. Tampereen Veden johtokunta hyväksyi korotukset 19.9.2013. Lähes ennallaan pysyvä vedenmyynti, lisääntyneistä investointitarpeista johtuva poistojen määrän nopea kasvu sekä käyttömenojen nousu materiaali- ja palveluhankinnoissa mm. jätevedenpuhdistuksen kiristyneiden lupaehtojen vuoksi, aiheuttavat tehostamistoimenpiteistä huolimatta maksujen korotustarpeen. Investointeja lisäävät vuonna 2014 vesihuoltoverkostojen uusiminen sekä Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus. Investointien kokonaismäärä vuonna 2014 on noin 26,5 milj. €. 

Arvonlisäverolliset käyttömaksut ovat 1.1.2014 alkaen: talousvesi 1,26 €/m3, (2013: 1,22 €/m3) ja jätevesi 1,86 €/m3 (2013: 1,80 €/m3).

Arvonlisäverolliset perusmaksut ovat 1.1.2014 alkaen: 

Mittarikoko mm  20 30  40  50  80  100
Perusmaksu, vesi (€/kk) 7,23 27,44 59,46 81,43 103,39 123,65
Perusmaksu, jätevesi (€/kk) 7,23 27,44 59,46 81,43 103,39 123,65

Tampereen Veden tavoitteena on olla vertailuhinnaltaan alle suurten vesilaitosten keskitason. Vesilaitosyhdistyksen 1.2.2013 kokoaman selvityksen mukaan Tampereen Veden vertailuhinta on kerrostalojen osalta suurten laitosten halvin ja omakotitalojen osalta viidenneksi halvin. Kerrostalon vertailuhinta oli 0,54 €/m3 (-14 %) ja omakotitalon vertailuhinta 0,50 €/m3 (- 10 %) keskiarvoa halvempi.

Perus- ja käyttömaksujen korotukset nostavat vesi- ja jätevesimaksujen vertailuhintaa 3 %. Vertailuhinnassa on otettu huomioon käyttömaksun lisäksi perusmaksun ja liittymismaksun vaikutus asiakkaalta perittävän veden ja jäteveden kokonaishintaan. Näin laskettu vertailuhinta vastaa kuluttajalle veden käytöstä aiheutuvia kustannuksia käytettyä vesikuutiometriä kohden.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.