c4fd364b42150487_allergies.preview

Allergisia ja astmaatikkoja on Suomessa yhteensä noin kaksi miljoonaa. Allergia- ja astmaliitto selvitti, millaisia kuluja allergia ja astma aiheuttavat. Kokonaiskustannukset ovat 1,3 – 1,6 miljardia euroa. Lääkekulujen kasvu viittaa näiden sairauksien yleistyvän edelleen.

Allergian ja astman aiheuttamat kustannukset johtuvat pääosin sairauspoissaoloista, työtehon heikkenemisestä ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisestä. Näistä kertyy 1 – 1,3 miljardia epäsuoria kustannuksia.

– Allergia ja astma aiheuttavat noin miljoona töistä poissaolopäivää vuodessa. Nämä sairaudet eivät kuitenkaan automaattisesti aiheuta runsaasti poissaoloja. Vain joka kymmenes allerginen ja joka neljäs astmaa sairastava on joutunut olemaan poissa töistä juuri allergian tai astman vuoksi, tutkimuksen toteuttanut FT Juha Jantunen Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutista kertoo.

Lääkekulut nousussa
Allergioiden hoidossa on viime vuosina painotettu siedättymistä ja turhien välttämisdieettien karsimista. Ohjeistus liittyy terveyden ylläpitoon, mutta tutkimus tuo esille myös taloudellisen puolen: koulujen allergiaruokavaliot maksavat 8,8 miljoonaa euroa vuodessa. Kuitenkin ruokavaliot ovat vain pieni erä allergian aiheuttamissa suorissa menoissa.

Sairauksien aiheuttamat suorat kustannukset ovat 314 miljoonaa euroa. Astman osuus suorissa kustannuksissa on 65 prosenttia. Suorista menoista reilusti yli puolet liittyy lääkemenoihin.

– Valtaosa allergisten ja astmaatikkojen sairauksista on lieviä ja helposti lääkittäviä. Lääkkeiden myynti on kasvussa ja yhä useampi on oikeutettu erityiskorvattaviin lääkkeisiin. Nämä tiedot viittaavat allergian ja astman yleistyvän edelleen, Juha Jantunen pohtii.

Sen sijaan erikoissairaanhoidon puolella kustannukset ovat pienentyneet erityisesti hoitopäivien osalta. Myös avohoitokäyntien määrät ovat vähentyneet 2000-luvun alusta, mutta viime vuosina määrä on jälleen kääntynyt nousuun.

Opastusta ja ennaltaehkäisyä tarvitaan
Allergia- ja astmaliitto korostaa, että allergia ja astma ovat voimia vieviä sairauksia, jotka voivat heikentää elämänlaatua merkittävästi. Liitto painottaa, että tutkimuksessa keskitytään ainoastaan taloudellisiin kustannuksiin, inhimillisiä kärsimyksiä ei tutkimuksella ole mitenkään sivuttu.

– Pitkälle yli miljardin euron kokonaiskustannukset on merkki siitä, että allergian ja astman saralla tarvitaan resursseja jatkossakin. Tarvitaan opastusta ja ennaltaehkäisyä,  siedättymistä, mutta myös kunnollista sairaanhoitoa, Juha Jantunen Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutista kiteyttää.

Allergia- ja astmaliitto halusi selvittää allergian ja astman aiheuttamia kuluja oman työnsä ja samalla Kansallisen Allergiaohjelman seurannan tueksi. Tutkimuksen toteutti FT Juha Jantunen Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutista. Instituutti on Allergia- ja astmaliiton Joutsenossa sijaitseva tutkimusyksikkö.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.