Flag-Pins-Finland-Russia

Elinkeinoelämän ja julkishallinnon on varauduttava yhteistyössä itäliikkuvuuden kasvuun ja mahdolliseen EU:n ja Venäjän väliseen viisumivapauteen. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) esitteli tänään maanantaina 23.9. ”Venäjän mahdollisen viisumivapauden vaikutukset suomalaiselle elinkeinoelämälle” –selvityksen tuloksia itäliikkuvuuden kasvun työryhmälle.

Elinkeinoelämä suhtautuu pääosin myönteisesti mahdolliseen viisumivapauteen. Viisumivapauden uskotaan tuovan yrityksille taloudellista hyötyä venäläisten kasvavan matkailun myötä ja helpottavan käytännön asiointia venäläisten ja suomalaisten yritysten välillä.

Selvitys vahvistaa itäliikkuvuuden kasvun työryhmän tavoitteet oikeiksi. Itäliikkuvuuden kasvuun ja mahdolliseen viisumivapauteen pitää varautua elinkeinoelämän ja julkishallinnon laajalla yhteistyöllä.

Elinkeinoelämä toivoo rajanylitysten sujuvoittamista

TEM:n selvityksen mukaan elinkeinoelämän järjestöt ja yritykset toivovat rajanylityksen sujuvoittamista ja uusien rajanylityspaikkojen (esim. Parikkala) avaamista. Rajanylityspaikoille vieviä teitä tulisi leventää ja niiden kuntoa parantaa. Erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen liikenneyhteyksiä tulisi lisätä.

Elinkeinoelämä toivoo panostuksia myös poliisin, tullin ja rajavartioston henkilöstömääriin sekä viranomaisyhteistyön parantamiseen. Mahdollinen viisumivapaus on monelle elinkeinoelämän toimijalle vielä melko epämääräinen asia. Tästä syystä tietoa ja keskustelua haluttaisiin lisää mm. viisumivapautta koskevien neuvottelujen etenemisestä.

Yritykset arvioivat, että viisumivapaus lisäisi kiinnostusta Venäjän markkinoita kohtaan. Myös venäläisten työntekijöiden ja yritysten odotettiin kiinnostuvan Suomesta. Venäjän kielen, liiketoimintakulttuurin tuntemusta sekä tietoa maan laeista, säännöksistä ja luvista pitäisikin parantaa. Myös ulkomaiset yritykset voisivat sijoittua nykyistä enemmän Suomeen hoitaakseen Venäjä-toimintojaan täältä käsin.

Itäliikkuvuuden kasvun työryhmä jatkaa varautumistyötään

Sisäministeriön kansliapäällikön Päivi Nergin puheenjohdolla toimiva itäliikkuvuuden kasvun työryhmä kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ja linjaamaan yhteistä varautumistyötä. Loppuvuodesta työryhmä saa käsiteltäväkseen mm. selvityksen viranomaisten kielikoulutuksen sekä käännös- ja tulkkauspalveluiden järjestämisestä.

Lisätietoa itäliikkuvuuden kasvuun ja mahdolliseen viisumivapauteen varautumisesta sekä linkki ministeriöiden selvityksiin löytyy osoitteesta:

www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/valmistautuminen_eu_venaja_viisumivapauteen

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.