kaisa_alanne

Kuurojen Liiton kehittämisjohtaja Kaisa Alanne

Kuurojen Liiton Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan puolet suomalaisista luulee viittomakielen olevan kansainvälistä. Lisäksi joka kolmas vastaajista ei mieltänyt viittomakieltä yhdeksi Suomen vähemmistökielistä Kansainvälisellä kuurojen viikolla liitto kampanjoikin viittomakielen tunnettuuden lisäämiseksi.

Taloustutkimuksen syyskuun alussa tekemän tutkimuksen mukaan viittomakieli on monelle vielä varsin tuntematon. Kotimaisia viittomakieliämme ei tiedetä eikä niiden asemaa vähemmistökielenä vielä kovin hyvin tunneta. Tulokset olivat hyvin samankaltaisia eri ikäluokissa ja asuinalueilla, vaikka esim. nuoret tunsivat asiaa vähän paremmin . Suurempaa hajontaa tuli ammattiryhmäjakaumassa, jonka mukaan toimihenkilöiden ja johtavassa asemassa olevien tietoisuus viittomakielestä oli hieman muita ryhmiä parempi. Tutkimuksessa haastateltiin 1002 henkilöä (virhemarginaali n. 3 %).

– Tutkimuksen tulokset eivät hämmästytä – ihmisten tietoisuus viittomakielistä on heikkoa ja usein jopa olematonta. Kohtaamme jatkuvasti ennakkoluuloja viittomakieltä kohtaan, eikä tämä koske vain tavallisia kansalaisia, vaan myös päättävässä asemassa olevia. Ihmiset ovat usein jopa harmissaan saadessaan tietää, etteivät viittomakielet ole kansainvälisiä. Toinen yleinen harhaluulo liittyy siihen, ettei viittomakieliä mielletä kieliksi. On tärkeää, että ihmiset tulisivat tietoisemmaksi kotimaisista viittomakielistämme, suomalaisesta ja suomenruotsalaisesta viittomakielestä, ja osaisivat olla ylpeitä ja iloita tästä kansallisesta kulttuuriperimästämme.

Tämä on perusta myös sille, että lainsäädäntö ja palvelut voivat kehittyä, toteaa Kuurojen Liiton kehittämisjohtaja Kaisa Alanne.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.