Rainbow-flag

Tilastojen pohjalta on mahdollista tarkastella vain sellaisia sateenkaariperheitä, joissa vanhemmat ovat rekisteröineet parisuhteensa. Merkittävä osa seksuaalivähemmistöjen perheistä jääkin perhetilastojen ulkopuolelle, kirjoittaa kehittämispäällikkö Kirsti Pohjanpää uusimmassa Hyvinvointikatsaus-lehdessä 3/2013.

Seksuaalivähemmistöjen perheiden tilastointi tuli periaatteessa mahdolliseksi vuoden 2002 jälkeen, kun parisuhteiden rekisteröintiä koskeva laki hyväksyttiin. Sen jälkeen rekisteröidyt parisuhteet ovat sisältyneet Tilastokeskuksen perhetilastoon.

Vuonna 2012 Suomessa eli yli 4 500 naista ja miestä rekisteröidyssä parisuhteessa. Kaikista uusista liitoista rekisteröityjen parisuhteiden osuus on viime vuosina ollut noin prosentin verran.

Rekisteröityjen pariskuntien sateenkaariperheissä eli vuonna 2012 yhteensä noin 600 lasta tai nuorta. Sateenkaariperheiksi kutsutaan niitä lapsiperheitä tai perhettä suunnittelevia, joissa ainakin yksi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Vuonna 2012 oli 405 sellaista sateenkaariperhettä, joissa vanhemmat ovat rekisteröineet parisuhteensa (ks. oheinen kuvio).

Rekisteröidyn parisuhteen ympärille rakentuneet perheet, joissa oli alle 18-vuotiaita lapsia vuosina 2002–2012

uutinen_033_2013-09-23_001

Lue Kirsti Pohjanpään artikkeli Hyvinvointikatsauksen 3/2013 verkkosivuilta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.