Ulkomaalaiset ansaitsevat suomalaisia vähemmän sukupuolesta, iästä, koulutuksesta ja alueesta riippumatta, kirjoittaa yliaktuaari Sampo Pehkonen.

Koulutetut ulkomaalaiset saavat pienempää palkkaa kuin vastaavan koulutusasteen suomalaiset. Palkkaero on sitä suurempi, mitä korkeampi koulutustaso on. Esimerkiksi ulkomaalaisen tutkijakoulutetun palkkataso on keskimäärin 78 prosenttia suomalaisen tutkijakoulutetun palkkatasosta.

Vuonna 2011 ulkomaalaisten työntekijöiden keskituntipalkka oli Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan 16,20 euroa ja suomalaisten työntekijöiden 18,40 euroa. Ulkomaalaisten ansiot olivat siis noin 88 prosenttia suomalaisten ansioista (ks. oheinen kuvio).

Suomalaisten ja ulkomaalaisten tuntiansioiden suhde vuosina 2000–2011

uutinen_033_2013-09-23_002

Lähde: Tilastokeskus. Palkkarakennetilasto.

Ammattirakenne on palkkaeron keskeisin selittäjä: ulkomaalaiset työskentelevät sukupuolesta, ikäryhmästä, koulutusasteesta tai alueesta riippumatta keskimäärin matalapalkkaisemmissa ammateissa kuin suomalaiset.

Ulkomaalaisten ja suomalaisten välinen palkkaero on kasvanut 2000-luvulla. Palkkaeron kasvua selittää se, että maahan muuttanut ulkomaalaisväestö on suureksi osaksi työllistynyt matalapalkkaisiin ammatteihin. Maahanmuuttajat eivät kuitenkaan ole yhtenäinen joukko: OECD-maiden kansalaiset ansaitsevat enemmän kuin suomalaiset. Osaa suomalaisten ja ulkomaalaisten palkkaerosta ei voi selittää käytettävissä olevilla tilastollisilla muuttujilla.

Suomessa asui 183 000 ulkomaan kansalaista vuonna 2011, ja heidän osuutensa työvoimasta oli noin neljä prosenttia. Lisäksi Suomessa työskentelee kymmeniä tuhansia ulkomaalaisia tilapäistyöntekijöitä kuten thaimaalaisia marjanpoimijoita ja virolaisia keikkatyöläisiä. Tilapäistyöntekijöitä ei tilastoida, eikä heitä lueta työvoimaosuuteen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.