Arctic Sunrise Towed Towards Murmansk

Greenpeacen aktivistin ottama kuva Venäjän rannikkovartioston 19. syyskuuta 2013 valtaamalta Arctic Sunriselta. Kuvassa näkyy Arctic Sunrisea hinaava Venäjän rannikkovartioston alus Ladoga. © Greenpeace

Venäjän viranomaiset ovat tänään antaneet lausunnon Greenpeacen Internationalin aktivisteista Arctic Sunrisella. Venäjän rannikkovartiosto on vienyt aluksen ankkuriin Kuolanvuonolle Murmanskin lähistölle.

Lausunnon mukaan Luoteisen federaatiopiirin viranomaiset ovat aloittaneet rikostutkinnanmerirosvoudesta, mutta miehistön syyttämistä merirosvoudesta ei ole vahvistettu.

“Rauhanomainen aktivismi on ratkaisevan tärkeää silloin, kun maailman hallitukset ovat epäonnistuneet vastaamaan tiedeyhteisön varoituksiin ilmastonmuutoksen seurauksista Arktiksella ja muualla”, sanoo Greenpeace Internationalin pääsihteeri Kumi Naidoo.

“Rauhanomaisten aktivistien syyttäminen millään syytöksillä merirosvouksesta on vailla pohjaa kansainvälisessä oikeudessa. Meitä ei pelotella eikä hiljennetä näillä absurdeilla syytöksillä, me vaadimme aktivistiemme välitöntä vapauttamista”, Naidoo sanoo.

Kansainvälisen oikeuden asiantuntija, Lapin yliopisto vieraileva professori Stefan Kirchner on verkossa julkisuuteen antamassaan lausunnossaan todennut:

“Toimien, jotka eivät ole merirosvousta, leimaaminen merirosvoukseksi voi haitata kansainvälisiä ponnistuksia merirosvouksen estämiseksi… Kaikkien valtioiden tulisi pidättäytyä termin käyttämisestä tapauksissa, jotka eivät selvästikään ole merirosvousta.”

Venäjän rikoslain mukaan merirosvous ei koske öljynporauslauttoja, kuten Prirazlomnaja, eikä rauhanomaista mielenosoitusta.

Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen artiklan 106 mukaan “silloin kun merirosvoudesta epäillyn aluksen tai ilma-aluksen haltuunotto on tapahtunut ilman riittäviä perusteita, haltuunoton suorittanut valtio on vastuussa siitä aiheutuneesta menetyksestä ja vahingosta valtiolle, jonka kansallisuus aluksella tai ilma-aluksella on.”

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.