kuntaliiton_toimitusjohta.d288d36a-d53b-4393-b5b7-7ac9afb99b83

Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma kannustaa kuntia aktiivisuuteen purettavien tehtävien ja velvoitteiden arvioimisessa.

– Kunnat tuntevat käytännön tehtävät ja paikalliset olosuhteet. Kuntien aloitteellisuudelle ja omalle harkinnalle tulee antaa tilaa ja mahdollisuuksia, kun velvoitteita puretaan osana julkisen talouden kestävyysvajeen korjaamista, Mäki-Lohiluoma sanoi Lapin maakuntatilaisuudessa Pelkosenniemellä tiistaina 24.9.

Uuden harkinnanvapauden perusteita voidaan hakea esimerkiksi 1990-luvun vapaakuntakokeilusta. Yhtenä mallina voidaan pitää myös Tanskan vapaakuntamallia.

– Kunnille pitää antaa nykyistä enemmän harkintavaltaa palvelujen tuottamiseen paikallisten olosuhteiden mukaisesti. Hyvien käytäntöjen levittämistä pitää myös edelleen vauhdittaa, Mäki-Lohiluoma korosti.

Kuntien tehtäviä ja velvoitteita on määrä purkaa miljardin euron edestä. Kuntaliitto on korostanut, että säästöt pitää pystyä todentamaan ja samalla muistaa, että palvelujen karsiminen lisää helposti kustannuksia jollain muulla julkisen palvelun alueella.

Tehtävien siirtäminen valtiolle ei myöskään auta koko voimallaan julkista taloutta, mutta joissakin tehtävissä voidaan silti saavuttaa rationalisointihyötyä.

– Joustavuus on tarpeen esimerkiksi henkilöstön toimenkuvissa kunta- ja työpaikkakohtaisesti. Myös erilaiset valvonta- ja raportointivelvoitteet työllistävät kuntia tarpeettoman paljon. Rahallista säästöä ei ole aina helppo laskea, mutta joka tapauksessa voidaan samalla lisätä terveen järjen käyttöä.

– Kunnallisen itsehallinnon vahvuus on se, että on aina osattu tarttua erilaisiin asioihin ja tuottaa hieman erilaisia ratkaisuja samankaltaisiin haasteisiin, Mäki-Lohiluoma sanoi ja toivoi erityisen tiivistä yhteistyötä vaikeassa tilanteessa.

Mäki-Lohiluoma edellyttää, että tehtävien vähentämisen pohjaksi tehdään konkreettiset ja realistiset vaikuttavuusarviot purettavista tehtävistä ja velvoitteista. Kuntien tulee saada syntyvä säästö kuntatalouden kohentamiseen täysimääräisesti.

– Realismia on myös, että samalla kun tehtäviä ja velvoitteita puretaan, syntyy hyviä uusia palvelutarpeita ja lainsäädäntöä, jotka lisäävät julkisen hallinnon ja erityisesti peruspalveluista vastaavien kuntien taakkaa, Mäki-Lohiluoma totesi.

– Jokaiseen lainsäädäntöhankkeeseen on saatava mukaan tuottavuusnäkökulma. Muihin uudistuksiin ei ole varaa kuin sellaisiin, jotka parantavat tuottavuutta.

Mäki-Lohiluoma muistutti myös, että tehtävien karsimisen ohella kunnilta edellytetään miljardin euron säästöjä omilla toimenpiteillä. Toiminnan tehostamista ja tietotekniikan hyödyntämistä pitää lisätä, mutta veronkorotuksiltakaan ei vältytä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.