kesakuvat01

Poliisin tuoreiden toiminnallisten tilastojen mukaan tämän vuoden tammi-elokuussa rikosten ja rikkomusten määrä oli noin puolitoista prosenttia pienempi kuin viime vuonna samalla tarkastelujaksolla. Kehitys selittyy pääosin liikenne-, omaisuus- ja väkivaltarikosten vähenemisellä sekä poliisin onnistuneella ennaltaehkäisevällä työllä. Kehitys oli samansuuntaista lähes kaikkien rikosnimikkeiden osalta.

– Tämä on erittäin myönteinen ja toivottu kehityssuunta, jonka toivomme jatkuvan vastaisuudessakin, poliisiylijohtaja Mikko Paatero toteaa.

Paatero kuitenkin huomauttaa, että vaikka useimmat rikostyypit ovat selvässä laskussa, on esimerkiksi huumausainerikosten osalta havaittavissa jonkin verran yleistymistä. Kokonaisuudessaan myös poliisin hälytystehtävät ovat lisääntyneet kotihälytysten määrän kasvaessa.

Rikosten määrä vähentynyt

Kuluvan vuoden tammi-elokuussa poliisin tietoon tuli kaikkiaan noin 573 500 rikosta. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna määrä on noin puolitoista prosenttia pienempi.

Rikoslakirikosten määrä väheni lähes kolmella prosentilla vuoden 2012 tammi-elokuuhun verrattuna. Liikennerikokset vähenivät kuudella, rattijuopumukset yli seitsemällä ja moottoriajoneuvovarkaudet kahdellatoista prosentilla. 

Poliisi on omalla toiminnallaan kyennyt paljastamaan aiempaa enemmän muuten piiloon jäävää rikollisuutta sekä ennaltaehkäisemään erityisesti omaisuusrikoksia – ryöstöt vähenivät kymmenellä ja omaisuusrikokset kahdella prosentilla. Poliisitoiminnan erityinen painopiste tänä vuonna on ollut talousrikosten paljastaminen ja tutkiminen, jonka seurauksena myös talousrikosten määrä tippui kuudella prosentilla.

Useiden rikostyyppien väheneminen selittyy myös tiiviillä kansainvälisellä viranomaisyhteistyöllä, jonka avulla on onnistuttu ennaltaehkäisemään ja paljastamaan kansainvälisten rikollisryhmien toimintaa.

Väkivaltarikokset kokonaisuudessaan vähentyneet

Pahoinpitelyrikokset vähenivät viime vuoteen verrattuna lähes kymmenellä prosentilla. Lisäksi erityisesti yleisissä tilaisuuksissa tapahtuneet pahoinpitelyt ovat vähentyneet huomattavasti – lähes viidenneksellä. Ravintoloissa pahoinpitelyitä kirjattiin viime vuoteen verrattuna 14 prosenttia vähemmän.

Myös perheväkivaltailmoituksia tehtiin tänä vuonna lähes kahdeksan prosenttia vähemmän. Pahoinpitelytehtävät vähenivät kuudellasadalla viime vuodesta ja henkirikosten ja niiden yritysten määrä kokonaisuudessaan väheni lähes kahdellakymmenellä prosentilla.

Vaikka väkivaltarikokset ovat kokonaisuudessaan vähentyneet, on lasten seksuaalisten hyväksikäyttötapausten osalta tilastoissa havaittavissa yleistymistä. Lasten hyväksikäyttötapaukset ovat viime vuoteen verrattuna lisääntyneet noin seitsemällätoista prosentilla.

– Tilastojen mukaan lasten seksuaaliset hyväksikäyttötapaukset ovat yleistyneet, mutta luvut eivät välttämättä kuitenkaan kerro itse rikostyypin yleistymisestä. Sen sijaan lasten seksuaalisten hyväksikäyttötapausten ilmoittamiskynnys on pienentynyt, joka mahdollistaa tehokkaammin myös näihin rikoksiin puuttumisen, Paatero huomauttaa. 

Törkeitä huumausainerikoksia paljastettiin yli viidennes enemmän

Poliisi onnistui saamaan tietoonsa ja paljastamaan törkeitä huumausainerikoksia yli viidenneksen viime vuotta enemmän.

– Käytössä olevia resursseja on onnistuttu kohdentamaan tehokkaammin myös huumausainerikosten kitkemiseen, Paatero täsmentää.

Viime vuoteen verrattuna huumausainerikokset ovat olleet hienoisessa kasvussa. Kaiken kaikkiaan viime vuonna kirjattiin kuusisataa huumausainerikosta enemmän eli määrä on noussut noin viidellä prosentilla.

Kotihälytykset lisäsivät tehtävien määrää

Poliisin kaikkien tehtävien määrä lisääntyi vajaat puoli prosenttia. Erityisesti perheväkivallaksi arvioitujen kotihälytysten määrä kasvoi.

Kiireellisimmissä eli A–kiireellisyysluokan hälytystehtävissä poliisi oli tapahtumapaikalla keskimäärin 9,4 minuutissa ja A- ja B-hälytystehtävissä 17,4 minuutissa. Viime vuoteen verrattuna A-kiireellisyysluokan tehtävissä toimintavalmiusaika laski noin kaksi prosenttia, A- ja B-luokan tehtävissä noin neljä prosenttia.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.