20070426_tampere

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2014 talousarvioesityksen kokouksessaan tiistaina 24. syyskuuta 2013. Talousarviovalmistelussa on jatkettu talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Valtuusto hyväksyy talousarvioesityksen marraskuussa.

Yhdyskuntalautakunnalle kuuluvan osuuden toimintatulot ovat noin 10,6 miljoonaa euroa ja toimintamenot 44,1 euroa. Kaupunkiympäristön kehittämisen koko ydinprosessin toimintatulot ovat noin 103,6 miljoonaa euroa ja toimintamenot 94,9 miljoonaa euroa. Toimintakate on ensi vuonna 2013 noin -4,4 miljoonaa euroa. Kaupunkiympäristön kehittämisen investointien kokonaissumma on noin 82,5 miljoonaa euroa.

– Kaupunkiympäristön kehittämisen ydinprosessin talousarvio on varsinkin käyttötalouden osalta erittäin niukka ja tiukka. Palvelutason laajennuksiin tai korotuksiin ei ole tässä taloustilanteessa varaa. Olen kuitenkin erittäin tyytyväinen, että vaikeasta taloustilanteesta huolimatta joukkoliikenteeseen saadaan poikkeuksena merkittäviä satsauksia, apulaispormestari Pekka Salmi sanoo.

– Talousarvioesityksessä on periaatteellisesti merkittäviä joukkoliikenteen suunnittelu- ja investointikohteita kuten kaupunkiraitiotien suunnittelu, Sepänkadun toinen kaista, Hämeenkadun itäpään muuttaminen joukkoliikennepainotteiseksi sekä Hatanpään valtatien joukkoliikennekaistat/järjestelyt. Lisäksi joukkoliikennelautakunta esittää omassa talousarviossaan lisäksi yli 800 000 euron lisäpanostusta joukkoliikenteen palveluihin. Panostukset mahdollistavat bussien sujuvamman kulun ja palvelun parantumisen, Salmi toteaa.

Menot kasvavat ylläpidettävien alueiden ja palveluiden laajentumisen sekä tuotantokustannusten nousun johdosta. Menojen kasvua hillitään palvelutasojen maltillisilla leikkauksilla. Ylläpidon laatutavoitteena on käyttäjätarpeisiin perustuva tyydyttävä laatu ajankohta, olosuhteet ja kustannukset huomioiden.

Täydennysrakentamista ja joukkoliikennehankkeita

Kaupungin kasvua suunnataan yhdyskuntarakenteen sisään kaupunkistrategian ja valtuustokauden tavoitteiden mukaisesti. Keskustan ja aluekeskusten ja joukkoliikenteen laatukäytävien ympäristöjä vahvistetaan.

Täydennysrakentamiseen tähtäävä EHYT-hanke jatkuu. Tesoman yleissuunnitelma valmistuu ja yleissuunnittelu jatkuu suunniteltavan katuraitiotien linjauksen vaikutuspiirissä Hakametsässä, Hallilassa ja Turtolassa.

Modernin kaupunkiraitiotien suunnittelua jatketaan yhdessä Turun kaupungin kanssa tehtävällä yleissuunnitelmalla, joka valmistuu keväällä 2014. Joukkoliikenne-etuisuuksien lisäämiseen tähtäävää suunnittelua jatketaan.

Keskustan liikennesuunnittelua jatketaan keskustan kehittämishankkeeseen sekä käynnissä olevaan keskustan strategiseen osayleiskaavaan liittyen. Keskustan katujen saneeraussuunnittelua tehdään valmistuneen liikenneverkkosuunnitelman pohjalta, keskittyen Kyttälän alueeseen.

Pyöräilijöiden liikennemäärän kasvattaminen 2 prosentilla on sitovana toiminnallisena tavoitteena vuodelle 2014. Keskusta-alueella jatketaan jalankulku- ja pyöräilyverkon kehittämistä ja laatutason parantamista.

Uutta infraa ja korvausinvestointeja

Ilmeisesti kaupungin historian yhden suurimmista infrahankkeista eli Rantaväylän tunnelin rakennustyön käynnistyminen vaatii työtä myös kaupungin omalta henkilökunnalta. Muita tärkeitä uudishankkeita ovat Ruskontien ja siihen liittyvien tieyhteyksien rakentaminen, Niemenrannan ja Risson aluerakentaminen ja Tipotien alikulkukäytävän rakentaminen.

Kaistajärjestelyiden lisäksi joukkoliikenneinvestointi on noin 50 huonokuntoisen pysäkkikatoksen uusiminen.

Tärkeimpiä korvausinvestointeja ovat Kyttälän, Raholan, Lamminpään katujen peruskorjaaminen, Hepolammin liittymän parantaminen Hervannassa ja Lapintien sillan uusiminen. Näsinpuiston peruskorjausta jatketaan.

Rastin korttelin muutoskaava eteni

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi osaltaan niin sanotun Rastin korttelin asemakaavan muutoksen. Asemakaavaehdotus menee vielä nähtäville ja sen jälkeen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Asemakaavan muutos koskee kolmea tonttia Itsenäisyydenkadun ja Murtokadun kulmassa osoitteissa Itsenäisyydenkatu 1–3 ja Murtokatu 1–3. Kaava-alueesta muodostetaan yksi tontti.

Alueella sijaitsevat asunto-, hotelli-, ja liikekäytössä olevat rakennukset on tarkoitus korvata uudella, kaupunkikuvallisesti korkeatasoisella asuin- ja liikerakentamisella. Hankkeen toteutumisella on suuri merkitys alueen kaupunkirakenteeseen ja Itsenäisyydenkadun katukuvaan.

Asemakaavamuutoksella kortteliin tulee arviolta noin 170 asuntoa 250 asukkaalle. Korttelin luonne muuttuu tilapäisestä asumisesta pysyväksi.

Korttelin katutasoon tulee liiketilaa. Itsenäisyydenkadun kulmassa on portaikko, joka jatkuu korttelin halki menevänä puolijulkisena, kauppakäytävän tyyppisenä liiketilana jossa jalankulku on mahdollista liikkeiden ja toimistojen aukioloaikoina. Itsenäisyydenkadun puolella kevyen liikenteen väylä katetaan arkadilla.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.