ENPI_logo_ja_liput

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt alueensa rajaliikenteen kuormittavaa tiestöä koskevan liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen. Suunnitelmatyöhön osallistuvat lisäksi poliisi, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Liikenneturva sekä suunnitelmaa laativa konsultti Ramboll Finland Oy.

Liikenneturvallisuussuunnitelma on osa isompaa Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittävän liikenteen liikenneturvallisuusprojektia (ENPI South-East Finland – Russia European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007–2013, CBC “Cross-Border Road Traffic Safety” –project). Suunnitelman tavoitteena on rajaliikenteen kokemien ja aiheuttamien ongelmien vähentäminen keskittymällä liikenneympäristöön kohdistuviin toimenpiteisiin sekä liikenneturvallisuusaiheiseen tiedotukseen. Suunnittelualue on karkeasti valtateiden 6, 7 ja 15 muodostama kolmio, jonka lisäksi tarkastelut ulotetaan Kouvolan seudulle ja Keltin alueelle. Liikenneturvallisuussuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2014.

Tienkäyttäjät kutsutaan mukaan suunnitteluun

Yhtenä keskeisimpänä tietolähteenä laadittavalle suunnitelmalle ovat sekä kotimaisten että ulkomaisten tienkäyttäjien mielipiteet ja kokemukset, joita selvitetään erilaisilla tienkäyttäjäkyselyillä. Kyselyt on toteutettu ensisijaisesti monivalintakysymyksinä. Lisäksi kyselyissä on mahdollisuus osoittaa erityiset ongelmakohdat kartalla. Pahimmat esille tulevat liikenteen ongelmat ja ongelmakohdat tutkitaan, ja niihin pyritään vastaamaan liikenneturvallisuussuunnitelman avulla.

Suomalaisille tienkäyttäjille suunnattu kysely on avoinna 25.9.2013 – 13.10.2013 välisen ajan. Kyselyyn voi vastata ELY-keskuksen internet-sivuilla

www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.