Tampereen kaupunki perustaa Tampereelle Pirkanmaan kehitysvammaisten perhehoidon yksikön. Yksikkö rekrytoi perhehoitajia, valmentaa heidät ja välittää perhehoitopaikkoja kehitysvammaisille. Yksikkö palvelee kaikkia Pirkanmaan kuntia.

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta hyväksyi 25.9. asiasta laaditun sopimuksen. Yksikön on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2014 alussa kahden työntekijän voimin.

Perhehoitopaikat ovat yksityisissä kodeissa, joissa kehitysvammainen lapsi, nuori tai aikuinen asuu tasa-arvoisessa asemassa muiden perheenjäsenten kanssa. Perhehoidossa hän saa tarvitsemansa hoidon, kuntoutuksen ja muun huolenpidon. Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista.

Pirkanmaalla on jo viime keväänä käynnistetty uusien perhehoitajien hankinta ja 14 henkilöä on osallistunut ennakkovalmennukseen. Valmennus on pakollinen kaikille perhehoitajiksi aikoville.

Kunta valitsee perhehoitajiksi henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita ja soveltuvia hoivatehtäviin. Kodin täytyy olla tiloiltaan ja varustetasoltaan perhehoitoon sopiva. Perhehoitaja saa hoitopalkkion ja kulukorvausta. Lisäksi hänelle voidaan maksaa erikseen harkittavaa perhehoidon käynnistämiskorvausta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.