Hurry1

Työssä tapahtuvien inhimillisten virheiden taustalta löytyy usein työolosuhteisiin liittyviä tekijöitä. Kiire, epäselvät ohjeet sekä puutteet vaarojen merkitsemisessä altistavat inhimillisille virheille. Tiedot käyvät ilmi Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä-hankkeen kyselystä. Nollaan tapaturmaan pääseminen vaatii sekä inhimillisten virheiden syihin vaikuttamista että koko työyhteisön sitoutumista turvallisuutta edistäviin tapoihin.

Erikoistutkija Virpi Kalakoski Työterveyslaitoksesta esittelee Sujuva-hankkeen ensimmäisiä tuloksia kansainvälisessä konferenssissa International Symposium on Culture of Prevention, joka järjestetään 25.–27.9. Helsingissä. Konferenssi käsittelee työturvallisuuskulttuurin uusia näköaloja.

– Muistilla ja huomiokyvyllä on rajoitteensa yhtä lailla kuin fyysisilläkin ominaisuuksilla. Eihän kukaan heitä meille kymmentä palloa ja ihmettele, kun emme saa kahdella kädellämme niitä kaikkia kiinni. Aivojen toimintakyvyn rajoitteet eivät ole näkyviä, eikä niitä sen vuoksi osata ottaa huomioon, toteaa Sujuva-hankkeen vastuullinen johtaja Virpi Kalakoski.

Ihmisen mittainen työ ehkäisee inhimillisiä virheitä

Inhimilliset virheet ovat keskeinen työtapaturmiin liittyvä tekijä. Kiireessä ei ehdi huomata kaikkea tarpeellista. Epäselvät ohjeet vaikeuttavat asioiden asettamista tärkeysjärjestykseen. Jos varoitusten havaitseminen on vaikeaa tai vaara-alueet eivät erotu, toimintavirheet lisääntyvät.

– Työhön liittyvät tekijät selittivät tutkimuksessamme jopa 50 prosenttia siitä, kuinka usein inhimillisiä virheitä esiintyy, kertoo Kalakoski.

Yli puolet työntekijöistä raportoi kohtaavansa työssään päivittäin tilanteita, joissa on varottava liikkuvia kohteita. Yli 40 prosenttia joutuu tekemään tai tarkkailemaan työssä useaa asiaa yhtä aikaa. Neljäsosa vastaajista kertoi, että joka päivä työn tekeminen häiriintyy tai katkeaa toistuvasti tai työssä on häiritsevää melua ja hälyä. Kolmannes työntekijöistä koki viikoittain painetta kiirehtiä työssään.

Sujuva-hankkeen kyselyyn kutsuttiin 2951 vastaajaa ja siihen osallistui 1681 huolto-, kunnossapito- ja varastotyöntekijää. Kyselyn vastausprosentti oli 57. Sujuva-tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa tavallisilla fyysisen työn aloilla, joissa tehtävät ja työolosuhteet ovat monimutkaisia ja muuttuvia ja työssä käytetään koneita ja laitteita. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto ja yhteistyökumppaneina ovat Finavia Oyj, Keslog Oy, UPM Timber ja VR Track Oy.

Kohti nollaa tapaturmaa

– On arvioitu, että ILO:n jäsenmaissa voitaisiin estää noin 300 000 kuolemaa ja 200 miljoonaa työtapaturmaa, jos kaikki hyödyntäisivät parhaita käytäntöjä tapaturmien estämiseksi, kertoo tiimipäällikkö Markku Aaltonen Työterveyslaitoksesta.

Yksi tapa on vaikuttaa inhimillisten virheiden syihin. Inhimillisiä virheitä voidaan vähentää muuttamalla työolosuhteita, työvälineitä ja toimintatapoja siten, etteivät työntekijät joudu tarpeettoman kuormittaviin ja virheille altistaviin tilanteisiin.

Professori Gerard Zwetsloot hollantilaisesta TNO Safe & Healthy Business -tutkimuslaitoksesta on sitä mieltä, että työtapaturmien ehkäisy ja työterveyden edistäminen pitää ”arkipäiväistää” osaksi yrityksen käytäntöjä ja makrotason menettelytapoja.

– Organisaatiotasolla työturvallisuuskulttuuri tarkoittaa tapaturmia ehkäisevien toimintatapojen käyttöönottoa. Ennen kaikkea se tarkoittaa sitä, että niin esimiesten kuin alaistenkin on sisäistettävä työturvallisuutta edistävä asenne, Zwetsloot toteaa.

Työterveyslaitos järjestää konferenssin Culture of Prevention yhteistyössä korealaisen tutkimuslaitoksen KOSHA:n, ranskalaisen tutkimuslaitoksen INRS:n  ja kansainvälisen ISSA-järjestön kanssa. Konferenssiin osallistuu yli 170 tutkijaa ja asiantuntijaa lähes 30 eri maasta.

Lisätietoja

Sujuva-hanke
Sujuva-hanke www.ttl.fi /sujuva

Nolla tapaturmaa -ajattelu
Nolla tapaturmaa -foorumi www.nollatapaturmaa-foorumi.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.