www.lansimetro.fiimagesstoriesasemien_havainnekuvat_2012nik_asema

Niittykummun metroasema rakennetaan ja otetaan käyttöön samassa aikataulussa muiden asemien kanssa. Asema jätettiin hankesuunnitelmavaiheessa varaukseksi, koska näköpiirissä ei ollut aseman käyttöönoton edellyttämää 8 000 matkustajan käyttäjämäärää vuorokaudessa.

Suunnittelun edetessä on käynyt ilmi, että aseman rakentaminen valmiiksi metroliikenteen ollessa käynnissä on huomattavasti kalliimpaa kuin ennen liikenteen käynnistymistä. Pääsyynä tähän on se, että metron kulkiessa tehollinen työaika jää aamuyön tunneille eli n. klo 00 – 05.

Rakennustarvikkeiden saaminen asematiloihin vaikeutuu, kun työtunnelin ja asemalaiturin väliin rakennetaan raiteet ja virtakisko. Alueen asukkaille öisestä rakentamisesta koituisi häiriöitä, joiden välttäminen nostaisi rakentamiskustannuksia lisää.

Niittykummun metroaseman seudun asemakaavojen tuotto-odotukset ovat noin 80 milj. euroa. Metroaseman rakentaminen valmiiksi maksaa 30 milj. euroa. Metroaseman lisäksi mainituilla tuotoilla katetaan kunnallistekniikan toteutuskustannukset, joiksi on arvioitu runsaat 50 milj. euroa. Saatavilla maksuilla saadaan katettua niin kaavojen edellyttämä kunnallistekniikka kuin metroaseman valmiiksi rakentaminen. Maksut ja syntyvät kustannukset ovat tasapainossa.

Louhintatyöt Niittykummussa ovat loppusuoralla. Asemarakennusurakan valmistelu on käynnissä. Urakkatarjousvaihe on ajoitettu vuoden lopulle ja rakentamistyöt voisivat käynnistyä helmikuussa. Aseman rakennuskustannusten kannalta oleellista on saada kaikki ratatasolla tehtävät työt valmiiksi ennen metroliikenteen käynnistymistä. Tämän varmistamiseksi tarvitaan päätös rakennusurakan laajuudesta viimeistään marraskuussa 2013. Tällä varmistetaan kustannussäästöt.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.