1234535_573070032752156_432373126_n

Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja kertoi kansainväliselle medialle YK:lla New Yorkissa, että Suomi ratifoi YK:n asekauppasopimuksen tämän vuoden loppuun mennessä. Costa Rican ulkoministeri (vas.), Tuomioja, Australian ulkoministeri ja Iso-Britannian ministeri iloitsivat aloitteentekijämaiden edustajina keskiviikkona, kun sadan allekirjoittaneen maan raja ylittyi. Yhdysvallat oli keskiviikkona allekirjoittaneiden joukossa.

“Kaikkien maiden tulisi liittyä asekauppasopimukseen. Pienten ja suurten maiden, aseiden tuottajamaiden ja kehitysmaiden tulisi kaikkien ratifioida sopimus”, vetosi ulkoministeri Erkki Tuomioja YK:ssa pidetyssä korkean tason kokouksessa, jossa käsitellään asekauppasopimusta (ATT) ja sen voimaantulon edistämistä.

Suomi on yhdessä Argentiinan, Australian, Costa Rican, Ison-Britannian, Japanin ja Kenian kanssa yksi asekauppasopimusprosessin alullepanijoista. Suomi osallistui aktiivisesti sopimusneuvotteluihin niiden alusta alkaen seitsemän vuoden ajan.

“Sopimus on ensimmäinen kansainvälinen sopimus asekaupasta”, Tuomioja muistutti puhuessaan kaikkien seitsemän aloitteentekijämaan nimissä New Yorkissa. Sopimus sisältää vahvat ihmisoikeuksiin ja kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen pohjautuvat kriteerit aseiden siirroista noudatettavaksi tavanomaisten aseiden luvituksessa. Sopimus kattaa sotilaskäyttöön tarkoitetut tavanomaiset aseet sekä pien- ja kevytaseet, ammukset, osat ja komponentit.

“Tiedämme, että säännöstelemätön asekauppa aiheuttaa paljon kärsimystä. Tämä sopimus tulee vaikuttamaan miljoonien ihmisten; miesten, naisten ja lasten elämään”, Tuomioja sanoi. ATT-sopimus on ensimmäinen sopimus, jossa on erikseen mainittu sukupuolittunut väkivalta, jonka uhka on otettava huomioon, kun arvioidaan asevientejä.

“Pelkkä sopimustekstin aikaansaaminen ei riitä vaan sopimus tulee saada voimaan niin pian kuin mahdollista. On hienoa nähdä, että 107 valtiota on allekirjoittanut sopimuksen ja 6 on sen ratifioitunut”, ulkoministeri Tuomioja sanoi. Yhdysvaltojen ulkoministeri John Kerry allekirjoitti sopimuksen Yhdysvaltojen puolesta keskiviikkona New Yorkissa.

Suomi allekirjoitti sopimuksen ensimmäisten joukossa 3. kesäkuuta 2013. Sopimuksen ratifiointi käsitellään eduskunnan syysistuntokaudella, minkä jälkeen tarkoituksena on soveltaa väliaikaisesti asesiirtoihin liittyviä lupakriteereitä ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa.

Kaikki EU -maat pyrkivät saattamaan asekauppasopimuksen voimaan mahdollisimman nopeasti ja edistämään sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa. Suomi korostaa sopimuksen merkitystä ja painottaa vastuuttoman asekaupan kielteisten seurausten vähentämistä siviiliväestön, erityisesti naisten ja lasten osalta.

Ministeri Tuomiojan kokouksessa pitämä puhe (englanniksi)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.