Tavoitteena enintään 50 miljoonan euron ja enintään 900 henkilötyövuoden vähennys vuosina 2014-2016.

Kaupunginhallitus on yksimielisesti 27.9.2013 päättänyt yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta. Neuvottelut aloitetaan 2.10.2013 ja ne päättyvät kuuden viikon kuluttua 12.11.2013.

Yhteistoimintamenettelyn jälkeen päätettävät toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa vuosina 2014 – 2016. Toteutettavat toimenpiteet vähentävät kaupungin käyttömenoja enintään 50 miljoonaa euroa ja kaupungin henkilötyövuosia enintään 900 henkilötyövuotta. Yhteistoimintaneuvottelut koskettavat koko kaupunkiorganisaatiota mukaan lukien liikelaitokset.

Neuvotteluryhmä
Yhteistoimintaneuvottelut ovat luottamuksellisia. Neuvottelujen sisällöistä tiedotetaan, kun neuvottelut päättyvät.
Työntekijän edustajan nimeävät työntekijäjärjestöt. Alustavasti on sovittu, että työntekijöitä edustavat järjestöjen valtuuttamina pääluottamusmiehet. Neuvotteluun on pyydetty nimeämään yksi työsuojelun edustaja. Työnantajan puolelta neuvottelua käyvät henkilöstöjohtaja Pertti Malkki ja kaupunginlakimies Tiina Mikkola sekä henkilöstölakimies (sihteeri) Minna Haapakoski. Neuvotteluun osallistuvat asiakokonaisuuksien vaatimusten mukaisesti apulaiskaupunginjohtajat, talousjohtaja tai muu asiantuntija.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.