Johannisbergin vanhainkodin Syreeni ja Poppeli osastojen henkilöstölle tehdyn käyttäjätutkimuksen tulosten sekä aistinvaraisten havaintojen perusteella on todettu, että on aiheellista tutkia tarkemmin sisäilman laatua ja sisäympäristön olosuhteita näillä osastoilla. Lisäksi tullaan selvittämään ilmanvaihdon toimintaa.

Rakennusten käyttäjien täydellinen oireettomuus on useiden kymmenien ihmisten työpaikoilla mahdottomuus. Tilannetta voidaan kuvata ongelmalliseksi, mikäli kaikkien rakennusta käyttäneiden joukossa yli 40 % kokee jotain haittaa viikoittain. Johannisbergin vanhainkodin osastojen kyselyyn vastaajista 49 % koki saavansa jokaviikkoisia oireita sisäympäristöstä. Huomioitava kuitenkin on, että Syreenin henkilökunnan osalta vastausprosentti oli hyvä 85 %, kun taas Poppelin henkilökunnasta ainoastaan 24 % vastasi kyselyyn.

Sisäilman jatkotutkimukset ovat käynnistyneet syyskuussa.  Selvitys kestää kolmesta neljään kuukautta. Viimeisimmät mittaukset (sisäilman mikrobit) tehdään talvella lumipeitteen ollessa maassa. Henkilökunnalle on tiedotettu asiasta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.