521e949abbccb863f0fdeaedbbfb9497

Vuonna 2012 noin joka viides synnyttäjä oli täyttänyt 35 vuotta. Eniten 35 vuotta täyttäneitä synnyttäjiä oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (23 %) ja vähiten Kainuun sairaanhoitopiirissä (14 %). Ensisynnyttäjien keski-ikä oli 28,4 vuotta.

Keisarileikkausten osuus synnytyksistä oli 16 prosenttia vuonna 2012. Vastaava luku ensisynnyttäjien kohdalla oli 21 prosenttia.

Keisarileikkaukset yleistyvät äidin iän mukaan. Kaikista yli 35-vuotiaiden raskauksista joka viides (22 %) synnytys päätyi keisarileikkaukseen. Yli 35-vuotiaista ensisynnyttäjistä joka kolmas (34 %)  synnytti keisarileikkauksella. Synnyttäjän korkea ikä on yksi keskeinen tekijä, joka lisää raskausaikaan ja synnytykseen liittyviä riskejä.

Kaksi prosenttia synnyttäjistä oli alle 20-vuotiaita vuonna 2012. Alle 20-vuotiaiden osuus kaikista synnyttäjistä on vähentynyt 1980-luvun lopusta lähtien.

Suomessa syntyi 59 856 lasta vuonna 2012, mikä oli vajaan prosentin vähemmän kuin vuonna 2011. Syntyneiden lasten määrä on kuitenkin kasvanut viisi prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Alle 20 vuotiaat ja 35 vuotta täyttäneet synnyttäjät1992?2012, %

f66312b1-4a38-4dcf-9cf7-eeb4053805d2

Yleisenä trendinä on, että taloudellisesti huonoina aikoina lapsia tehdään enemmän kuin taloudellisesti hyvinä aikoina. Kun talousennusteet alkavat näyttää valoisammilta, lapsiluvut kääntyvät laskuun.

1990-luvun laman aikoihin Suomessa syntyi jopa 66 000 lasta vuodessa. Sama ilmiö on toistunut nykyisessäkin heikossa taloustilanteessa. Syntyneiden lasten määrä on kasvanut viitisen prosenttia kymmenen vuoden takaisesta tilanteesta.

Nyt tilanne kuitenkin vaikuttaa siis kääntyneen.

“Todennäköisesti syy tähän on se, että taloudellisesti huonon ajan pitkittyessä mietitään varsinkin kolmansien ja neljänsien lasten kohdalla, onko varaa tehdä lisää lapsia”, sanoo THL:n tutkimusprofessori Mika Gissler.

Gisslerin mukaan lapsimäärät laskevat yhä tänä vuonna.

“Ennusteen mukaan tänä vuonna syntyy alle 58 000 lasta eli 2,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna”, Gissler sanoo.

Perinataalitilasto – synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2012(pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.