43245233

Yksi Valtiovarainministeriön osastopäällikön virkaa hakevista on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhana Vartiainen.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikön viran hakuaika päättyi 26.9.2013 klo 16.15. Määräaikaan mennessä virkaa hakivat seuraavat 14 henkilöä: Günsberg Alex, Hakola-Uusitalo Tuulia, Hämäläinen Esa, Kuismanen Mika, Myyryläinen Mikko, Niittylahti Terhi, Niittylä Atte, Piela Harry, Saarukka Petri, Salonen Sari, Sinko Pekka, Sovala Markus, Spolander Mikko ja Vartiainen Juhana.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston keskeinen tehtävä on hallituksen talouspolitiikan valmistelu. Osasto seuraa, analysoi ja ennustaa talouden kehitystä ja julkaisee säännöllisesti kehitystä kuvaavia katsauksia. Kansantalousosaston tehtäviin kuuluvat talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arviointi ja kansantalouden näkökulman esiintuominen päätöksentekoa varten.

Osastopäällikön virka täytetään 7 vuodeksi kerrallaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.