Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistukseen liittyvä Hämeen ja Länsi-Uudenmaan hätäkeskusten yhteistoimintamenettely päättyi tänään 27. syyskuuta Turussa. Tämän hetkisten tietojen mukaan 28 Hämeen hätäkeskuksen virkamiestä on siirtymässä Turun hätäkeskukseen ja Länsi-Uudenmaan hätäkeskuksesta 35 aikoo siirtyä Keravan hätäkeskukseen.

Yhteistoimintamenettely Hämeen ja Länsi-Uudenmaan hätäkeskuksissa alkoi elokuussa 2013. Menettelyn taustalla ovat sisäasiainministeriön vuonna 2009 tekemät hätäkeskustoiminnan strategiset linjaukset sekä ministeriön vuonna 2010 tekemä päätös hätäkeskusten sijaintipaikoista.

– Hämeen hätäkeskuksen toiminta Hämeenlinnassa ja Länsi-Uudenmaan hätäkeskuksen toiminta Lohjalla loppuvat kevään 2014 aikana. Tämän jälkeen Hämeen ja Varsinais-Suomen hätäkeskuspalvelut tuotetaan Turussa ja koko Uudenmaan hätäkeskuspalvelut Keravalla, sanoo Hätäkeskuslaitoksen ohjauksen ja ennakoinnin johtaja Teemu Hassinen.

– Hätäkeskuslaitos tarjoaa jatkossakin Hämeen ja Länsi-Uudenmaan hätäkeskuksen vakituisille virkamiehille työtä, mutta ensi keväästä lähtien työskentelypaikkakunta Hämeen hätäkeskuksen henkilöstölle on Turku ja Länsi-Uudenmaan henkilöstölle Kerava.

Hämeen hätäkeskuksen 45 vakituisesta virkamiehestä 28 aikoo tämän hetkisen tiedon mukaan siirtyä työskentelemään uuteen hätäkeskukseen Turkuun. Länsi-Uudenmaan hätäkeskuksen 44 vakituisesta virkamiehestä puolestaan 35 aikoo tämän hetkisen tiedon mukaan siirtyä työskentelemään Keravan hätäkeskukseen.

– Koska ihmiset tekevät henkilökohtaisia ratkaisujaan myös yt-neuvottelujen jälkeen, saattaa siirtyvien virkamiesten määrä ajan myötä vielä hieman muuttua, Hassinen muistuttaa.

Hätäkeskuslaitos tarjoaa tukea muuttamiseen uudelle paikkakunnalle siirtyville vakituisen viran haltijoille. Tällaisia tukia ovat esimerkiksi tutustumismatkat uudelle paikkakunnalle, muuttokustannuksen korvaus ja muuttoraha.

– Niiden henkilöiden, jotka eivät siirry uudelle paikkakunnalle, irtisanomisesta tehdään päätökset nyt päättyneen yhteistoimintamenettelyn jälkeen. Henkilöstön irtisanominen on kuitenkin vasta viimeinen keino, Hassinen huomauttaa.

Hätäkeskuslaitos tarjoaa tukitoimenpiteitä myös niille, jotka eivät aio siirtyä työskentelemään uudelle paikkakunnalle. Tukitoimenpiteillä edesautetaan heidän työllistymistään valtion muihin virastoihin tai muiden työnantajien palvelukseen. Näitä tukitoimia ovat muun muassa valtion sisäinen työnhaku ja hallinnonalan sisäiset virkajärjestelyt sekä TE-toimiston tarjoamat muutostuen ja -turvan palvelut, jotka mahdollistavat esimerkiksi erikseen työnantajan kanssa sovittavien työllistymisvapaiden pitämisen.

– Tuotannollisin tai taloudellisin perustein päättyneiden virkojen osalta on Hätäkeskuslaitoksella kahden vuoden takaisinottovelvollisuus. Hätäkeskuslaitoksesta irtisanotuilla vaatimukset täyttävillä vakituisilla virkamiehillä on etusija täytettäessä samantasoisia ja vastaavia Hätäkeskuslaitoksen avoimia virkoja ja määräaikaisia virkasuhteita, Hassinen painottaa.

– Hätäkeskuslaitoksessa työskentelee henkilöstökoordinaattori, joka auttaa ja tukee henkilöstöä työnhaussa sekä antaa mahdollisimman paljon tietoa erilaisista vaihtoehdoista kunkin oman elämäntilanteen mukaan, Hassinen kertoo.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.