Maija029

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on huolissaan kuntien kasvavista aikeista irtisanoa ja lomauttaa väkeään. Jyväskylän kaupunki aikoo vähentää lähivuosina 900 työpaikkaa. Jytyn mukaan Jyväskylän ja muiden kuntien yt-uutiset ovat käsittämättömiä.

”Kestäviä ratkaisuja kuntien talousahdinkoon ei saavuteta säästämällä tärkeimmästä eli henkilöstöstä. Irtisanomiset eivät ole oikea tie”, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki sanoo.

Jyväskylän kaupunki kertoi perjantaina tavoittelevansa yt-neuvotteluiden avulla 50 miljoonan euron säästöjä ja enintään 900 henkilötyövuoden vähennystä vuosina 2014–2016. Vastikään myös Kouvolan kaupunki ilmoitti aloittavansa yt-neuvottelut, joilla tavoitellaan jopa 600 henkilön vähennyksiä ensi vuoden loppuun mennessä. Yt-neuvotteluita ja muita säästökeinoja on tiedossa useissa muissakin kunnissa.

Monissa kunnissa päättyy ensi vuoden alussa kuntien yhdistymisten seurauksena ollut viiden vuoden irtisanomisturva. Lisääntyvät yt-neuvottelut ja mahdolliset irtisanomisuhat eivät koske vain kuntia. Sairaanhoitopiireistä, kirkon sektorilta ja monilta muiltakin Jytyn edustamilta aloilta on kuulunut samansuuntaisia viestejä.

Kuntien työntekijät myös
tärkeitä veronmaksajia

Pihlajamäen mukaan irtisanomiset ovat outo säästökeino tilanteessa, jossa kunnista on seuraavan neljän vuoden aikana jäämässä eläkkeelle noin 60 000 henkeä.

”Kunnille tulee suuria ongelmia kun merkittävä osa osaajista siirtyy pois työmarkkinoilta. Nyt ja tulevina vuosina kunnat joutuvat yhä tiukemmin kamppailemaan yksityissektorin kanssa osaavasta työvoimasta. On hyvä myös muistaa, että kuntahenkilöstö muodostaa merkittävän osan kuntien veronmaksajista.”

Monessa Suomen kunnassa parhaillaan meneillään oleva kuntarakenneuudistus työllistää kuntapäättäjiä ja kuntien henkilöstön edustajia. Pihlajamäki vaatiikin henkilöstön ottamista entistä tiiviimpään yhteistyöhön uudistusten valmistelussa.

”Henkilöstön hyvinvointi ja työtyytyväisyys vaikuttavat olennaisesti siihen, millaisia palveluja kuntalaiset saavat. Palvelujen tarve ei taantumassa vähene vaan päinvastoin lisääntyy”, Pihlajamäki muistuttaa.

* Jyty edustaa noin 65 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.