Timo Laitinen_iso

Valon puheenjohtaja Timo Laitinen

Julkisuudessa on näyttävästi uutisoitu oikeuden päätös, jonka mukaan rehtori oli vastuussa yläkoulun liikuntatunnilla tapahtuneesta pulkkaonnettomuudesta. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on kertonut harkitsevansa kieltävänsä koulun liikunnanopetuksen maastojuoksun, hiihdon, suunnistuksen ja joidenkin muiden lajien osalta kyseisen päätöksen takia.

“Tässä on nyt erittäin suuri riski, että liikunnan määrä kouluissa vähenee. Ei voi olla niin, että ei-tuottamukselliset, valitettavat tapaturmat aiheuttavat opettajille tai rehtoreille rikosoikeudellisen vastuun. Toivon, että monipuolisten liikuntataitojen opettelu jatkuu kouluissamme. Turvallisesta liikuntaympäristöstä on luonnollisesti huolehdittava, mutta järki käteen – kaikkea liikettä ei pidä kieltää varmuuden vuoksi”, sanoo Valon puheenjohtaja Timo Laitinen.

Opetushallituksen Liikkuva koulu -ohjelma on saavuttanut hyviä tuloksia lisäämällä liikettä koulupäivään. Ohjelman tavoitteena on aktiivisempi koulupäivä ja hyvinvoiva koululainen. Työrauha kouluissa on parantunut ja viihtyvyys lisääntynyt yhteisen liikunnallisen tekemisen myötä. Liikuntaa lisäämällä oppimistulostenkin on todettu kohenevan.

“Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia pitää lisätä monin eri keinoin. Monipuoliseen liikuntaan kannustaminen on yksi tärkeimmistä keinoista. Koululla on suuri vaikutus lasten suhtautumisessa liikuntaan. Kieltolinja tässä tilanteessa on väärä ratkaisu. Siitä seuraisi enemmän haittaa kuin hyötyä”, Laitinen sanoo.

Lue myös: OAJ harkitsee riskilajien opetuksen kieltämistä

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.