Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007–2012

Erikoissairaanhoidon kiireettömistä yksittäisistä hoidoista eniten odotetaan kaihileikkaukseen. Yksityiset palveluntuottajat tekivät 13 prosenttia kaikista kaihileikkauksista vuonna 2012. Yhteensä kaihileikkauksia tehtiin lähes 40 000. Potilaan kokonaisodotusaika kaihileikkaukseen oli vuonna 2012 keskimäärin 4,4 kuukautta lähetteen saapumisesta sairaalaan ja keskimäärin kolme kuukautta hoitojonoon asettamisesta.

Yli kolme kuukautta ensimmäiselle käynnille odottaneiden lukumäärä erikoissairaanhoidossa 2007–2012

8c6f60ad-48e0-4430-9597-a4069fb461bf

Yksityisten palveluntuottajien osuus kaihikeikkauksista vaihtelee alueittain Helsingin ja Uudenmaan 37 prosentista Etelä-Savon 0,2 prosenttiin. Alueelliset erot myös leikkausten määrissä ovat suuret. Eniten kaihileikkauksia tehtiin Länsi-Pohjassa, 33 prosenttia enemmän kuin koko maassa keskimäärin ikä ja sukupuoli huomioon ottaen. Vähiten kaihileikkauksia tehtiin Keski-Suomessa, 34 prosenttia vähemmän kuin maassa keskimäärin.

Odotusajat erikoissairaanhoidon ensimmäiselle vastaanottokäynnille ovat lyhentyneet vuodesta 2007 lähtien. Joulukuussa 2012 sairaanhoitopiirien sairaaloissa oli yli kolme kuukautta ensimmäiselle käynnille odottavia noin 5 200 (6 %). Vastaava luku oli vuonna 2007 lähes 21 500 (27 %).

Lue lisää Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007–2012 –tilastosta

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007–2012(pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.