Humalajuominen lisää väkivaltaa sekä julkisilla, että yksityisillä paikoilla. Humalassa tehdyt väkivallanteot ovat usein kaikista vakavimpia ja kadulla tapahtuneet väkivallan teot alkavat usein ravintolassa tai sieltä poistuttaessa. Esimerkiksi Pohjois-Kymen sairaalassa toteutetun tutkimuksen mukaan erikoissairaanhoidon päivystyspoliklinikalle hoitoon tulleista nuorista alle 29-vuotiaista aikuisista väkivallan kohteeksi joutuneista miesuhreista 90 % ja naisista 60 % oli humalassa. Pahoinpidelty on todennäköisimmin nuori mies. Naisiin kohdistuneista vakavista parisuhdeväkivaltatilanteista lähes puolessa joko tekijä, uhri tai molemmat olivat päihtyneenä.

Naisten juominen kuusinkertaistunut

Alkoholia juodaan Suomessa edelleen lähes kymmenen litraa asukasta kohti. Naisten juominen on viimeisten vuosikymmenten aikana kuusinkertaistunut. Juodun alkoholin määrä lisää kaikissa ikäryhmissä alkoholihaittoja. Humalajuominen on haaste ravintoloiden anniskelumyynnille ja järjestyksenvalvonnalle, jonka vuoksi on erityisen tärkeää vahvistaa anniskelukäytäntöjä ravintoloissa ja lisätä asiakashenkilöstön koulutusta.

Ympäristön ääni ja kansalaisten kuuleminen kaupunkien turvallisuuskysymyksissä on syytä huomioida, mikäli halutaan vähentää väkivaltaa. Tulevaisuudessa kansalaisten on mahdollista lausua kantansa mahdollisista häiriöistä jatkoaikaravintoloiden anniskelulupien hakuvaiheessa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.