1231476_574823532565131_1827887354_n

Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa tiistai-iltana puhuneet suomalaiset kansanedustajat tuomitsevat lasten ympärileikkaukset. Lasten ihmisoikeuksiin kuuluu ruumiillinen koskemattomuus, Anne-Mari Virolainen (kok.), Pirkko Mattila (ps.) ja Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) muistuttivat.

Parlamentaarisen yleiskokouksen käsiteltävänä oli saksalaisen kansanedustajan Marlene Rupprechtin raportti ”Children’s right to physical integrity”. Raportti puolustaa lasten oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen, jota ympärileikkaukset ja muut lapsille vastoin näiden tahtoa tehdyt kirurgiset toimenpiteet loukkaavat.

Anne-Mari Virolainen totesi puheessaan, että kulttuuriset tai uskonnolliset syyt eivät voi olla peruste fyysiselle väkivallalle.

        Vanhempien vastuu on suojella lastaan. Jos he eivät sitä tee, on viranomaisten puututtava asiaan. Tarvitaan asennekasvatusta ja -muutosta sekä viranomaisten moniammatillista yhteistyötä lapsiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisemiseksi.

Pirkko Mattila huomautti, että lapselle tämän oman edun nimissä tehtyyn väkivaltaan on vaikea puuttua, koska väkivalta piiloutuu rakenteiden ja instituutioiden kuten uskonnon, perheen ja vanhemmuuden taakse.

        Raportti puuttuu myös toiseen vahvaan rakenteeseen, nimittäin ammattietiikkaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille esitetään toive mahdollisuudesta puuttua ongelmaan. Jos teemme näin, heillä täytyy olla myös ympäröivän yhteiskunnan tuki työlleen, Mattila totesi.

Sekä Mattila että Virolainen muistuttivat raportoijan tavoin, että lapsi ei ole ihminen pienoiskoossa eivätkä lapsen ihmisoikeudet eroa aikuisten ihmisoikeuksista.

Sirkka-Liisa Anttila toivoi, että keskustelussa lasten oikeuksista muistettaisiin myös, millaiset vaarat lapsia internetissä uhkaavat.

        On liian monia esimerkkejä vakavista lapsiin kohdistuneista rikoksista, jotka ovat saaneet alkunsa netin kautta tehdyistä yhteydenotoista. Kun Euroopan neuvostossa seuraavan kerran vuonna 2015 laaditaan uutta strategiaa lasten oikeuksista, internetin uhat olisi syytä tunnistaa, hän totesi.

Marlene Rupprechtin raportti: Eintegritychildren2013(pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.