Nettiin_kesä

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi Vantaan kaupungin entisen kaupunginjohtajan Jukka Peltomäen virkatoimiin liittyvän esitutkintakokonaisuuden. Noin 8000 -sivuinen esitutkinta-aineisto annettiin asianosaisille loppulausuntojen antamista varten touko-kesäkuun vaihteessa 2013. Asiassa laadittiin asianosaisille myös sähköinen esitutkintapöytäkirja, jolla pyritään edesauttamaan asianosaisten loppulausuntovaihetta ja koko rikosprosessin etenemistä. Asiakokonaisuus siirtyy nyt loppulausuntovaiheen jälkeen syyteharkintaan. Esitutkinta aloitettiin kesällä 2011 Keskusrikospoliisille tulleen tutkintapyynnön jälkeen.

Keskusrikospoliisi on tutkinut rikosepäilyjä siitä, onko Vantaan kaupungin maankäytön ja ympäristön toimialasta vastaavana apulaiskaupunginjohtajana ja sittemmin kaupunginjohtajana toiminut Jukka Peltomäki syyllistynyt vuosina 2005 – 2011 virka- ja lahjusrikokseen sekä sitä, onko Arkkitehtitoimisto Forma-Futura Oy:n toimitusjohtaja Leila Tuominen syyllistynyt lahjus -rikokseen antaessaan taloudellisia etuja Jukka Peltomäelle. Peltomäkeä on kuultu esitutkinnassa epäiltynä törkeästä lahjuksen ottamisesta sekä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja Tuomista vastaavasti epäiltynä törkeästä lahjuksen antamisesta.

Esitutkinnassa on selvitetty vuosilta 2005 – 2011 Leila Tuomisen antamat, yhteensä noin 500.000 euron taloudelliset edut, joiden epäillään liittyvän Jukka Peltomäen virkatoimiin. Esitutkinnassa on selvitetty lukuisten sellaisten asemakaavamuutos- ja rakennuslupa -hankkeiden sekä Marja Vantaa -projektin etenemistä, joissa rakennusliikkeiden konsulttina on toiminut rakennusarkkitehti Leila Tuominen. Samassa yhteydessä Keskusrikospoliisi on tutkinut vuosilta 2006 – 2011 useita rahanpesuepäilyjä, joihin on kuultu epäiltynä yhteensä kahdeksaa henkilöä. Rahanpesuepäilyjen kohteena olevat henkilöt eivät ole Vantaan kaupungin virka- tai luottamushenkilöitä.

Kaikki rikoksesta epäillyt henkilöt ovat kiistäneet esitutkinnassa heihin kohdistetut rikosepäilyt. Asian selvittämiseksi on esitutkinnassa kuultu kymmenen epäillyn lisäksi kuutisenkymmentä todistajaa ja tutkittu kymmeniä hyllymetrejä asiakirja-aineistoa ja suuri määrä sähköistä asiakirja-aineistoa. Esitutkinnassa on käytetty sekä henkilöön että omaisuuteen kohdistuvia pakkokeinoja. Asian selvittäminen on työllistänyt useita Keskusrikospoliisin talousrikostutkijoita koko esitutkinnan ajan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.