252137

Ympäristöministeriö aloitti toimintansa 1.10.1983 eduskunnan päätöksellä. Ministeriö juhlistaa 30-vuotissyntymäpäiviään tänä iltana luontokeskus Haltiassa. Juhliin on kutsuttu entiset ministerit ja kansliapäälliköt, joukko yhteistyökumppaneita sekä ministeriön henkilöstö ja eläkeläiset.

“On tärkeää, että suomalaisessa viranomaisjärjestelmässä on taho, jolla on vastuu ympäristöstä. Suomeen perustettiin ympäristöministeriö edistyksellisen varhain ja olemme voineet olla ylpeitä kansainvälisessäkin vertailussa korkealuokkaisesta ympäristönsuojelutyöstä. Ympäristönsuojeluun ohjattavissa resursseissa ja kunnianhimon tasossa olemme kuitenkin jääneet viime vuosina jälkeen edistyksellisistä maista. Ympäristönsuojelun korkea taso näkyy monissa maissa myös taloudellisena menestyksenä, ja Suomenkin tulee pyrkiä siihen, että voimme aidosti sanoa olevamme vihreän talouden maa”, ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo.

“Ympäristöministeriön rooli valtion tukemassa asuntopolitiikassa on viime vuosina korostunut. Näen, että ministeriön rooli tulee tässä entisestään vahvistumaan, sillä kasvukeskusten ja erityisesti metropolialueen asuntotilanne vaatii myös valtiolta aktiivista otetta. Pidän tärkeänä, että tulevaisuudessa yhteistoiminta valtion, kuntien ja muiden toimijoiden välillä tiivistyy, jotta voimme yhdessä entistä paremmin saavuttaa tavoitteemme. Myös asumisen kehittämisessä ministeriön panoksella on jatkossa nykyistä merkittävämpi rooli, koska esimerkiksi älykkäiden lähiöiden käyttöönotto vaatii myös koordinointia. Se tehtävä sopii hyvin ympäristöministeriölle”, asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen toteaa.

Kolmikymppisyyden innoittamana ympäristöministeriö on päättänyt palkata kymmenen opintojensa loppuvaiheessa olevaa juristinalkua vuodeksi töihin. Harjoitteluohjelmaan tulevat opiskelijat ovat Helsingin, Turun ja Lapin yliopistoista. Lisätyövoimalle on tarvetta, koska erityisesti EU:n myötä säädösvalmistelutehtävien määrä on kasvanut jatkuvasti. Lähivuosina jää myös eläkkeelle paljon kokeneita lainvalmistelijoita.

”Tarvitsemme tulevaisuudessakin osaavia juristeja ympäristöhallintoon. Lainvalmistelua voi käytännössä oppia vain sitä tekemällä ja työhön osallistumalla. Siksi tulevan lainvalmistelijapolven kasvattajavastuu on meillä ministeriöillä itsellämme. Harjoitteluohjelman tarkoituksena on toisaalta myös antaa hyvä lähtölaukaus nuorten tulevalle työuralle”, ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka sanoo.

Harjoitteluohjelmasta on keskusteltu Valtion työmarkkinalaitoksen, Helsingin yliopiston ja Lakimiesliiton kanssa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.