Financial-Crime

Keskusrikospoliisi on paljastanut ja tutkinut laajan kansainvälisiä yhteyksiä sisältävän talousrikoskokonaisuuden. Tutkinta on kohdistunut ulkomailla rekisteröidyn yrityskonsernin suomalaisiin tytäryhtiöihin. Tutkitut rikokset ovat epäiltyjä törkeitä veropetoksia ja törkeitä kirjanpitorikoksia, törkeä avustuspetos sekä lisäksi törkeitä rahanpesurikoksia. Viimeisimpänä siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan törkeitä rahanpesurikoksia koskeva esitutkinta-aineisto, joka sisältää lisäksi epäillyn törkeän lahjuksen antamisen.

Epäilty törkeä avustuspetos on kohdistunut valtion avustuksia myöntävään organisaatioon. Yhtiöillä on ollut liiketoimintasuhteita Venäjälle. Epäiltyinä ovat yhtiöiden omistajat, johtohenkilöt sekä joitakin muita yhtiöiden palveluksessa olleita henkilöitä. Neljä henkilöä on ollut vangittuna tutkinnan alkuvaiheessa, kaksi heistä noin vuoden ajan.

Rahanpesussa on kysymys siitä, että esimerkiksi näennäisjärjestelyillä ja bulvaaneja käyttämällä pyritään häivyttämään rikoksilla saadun hyödyn, rahan tai muun omaisuuden, rikollinen alkuperä. Rahanpesu on yleismaailmallinen ilmiö ja vaivattomasti valtioiden rajat ylittävää rikollisuutta, jonka toteuttamisessa käytetään hyväksi muun muassa yhteiskunnan ja liike-elämän olemassa olevia rakenteita rikoshyödyn laillistamiseksi.

Epäiltyjen rikosten tekoajat ajoittuvat vuosien 2002-2009 välille. Esitutkinta on aloitettu vuoden 2008 lopulla kansainvälisen rikostorjuntayhteistyön ja tietojenvaihdon käynnistämänä. Keskusrikospoliisi on selvityksen hankkimiseksi ja rikoshyödyn jäljittämiseksi tehnyt tiivistä yhteistyötä eri maiden viranomaisten kanssa sekä lähettänyt 14 maahan yli 30 oikeusapupyyntöä. Joihinkin maihin kuten Venäjälle, Liechtensteiniin, Monacoon ja Brittiläisille Neitsytsaarille on toimitettu useampia pyyntöjä. Kotietsintöjä ja takavarikoita sekä kuulusteluja on tehty Suomen lisäksi useissa muissa maissa. Esitutkinnassa on käyty läpi satoja mapillisia yhtiöiden toimintaan liittyvää erikielistä materiaalia. Esitutkintapöytäkirjan laajuus on noin 14.000 sivua.

Keskeistä törkeiden rahanpesurikosten selvittämisessä on ollut kohteena olleiden yhtiöiden suomalaisissa pankeissa avaamat ns. asiakasvaratilit ja tilien kautta liikkuneiden rahojen alkuperä. Asiakasvaratilien kautta Suomeen on virrannut rahanpesurikosten epäiltynä tekoaikana vuosittain enimmillään noin 100 miljoonaa dollaria off shore -maihin rekisteröidyiltä yhtiöiltä. Suomesta asiakasvaratileiltä on siirretty vastaavasti kymmeniä miljoonia dollareita lukuisille muun muassa Liechtensteiniin rekisteröidyille yhtiöille ja säätiöille sekä Kyprokselle.

Suomalaisissa pankeissa avatut asiakasvaratilit eivät ole sisältyneet yhtiöiden kirjanpitoon eivätkä ne näin ollen ole kuuluneet myöskään tilintarkastuksen piiriin. Yhtiöt ovat käytännössä hallinnoineet avaamiensa tilien rahaliikennettä vailla ulkopuolista tarkastelua.

Keskusrikospoliisin nyt tutkimassa jutuissa on ollut syytä epäillä, ettei varojen siirtäminen asiakasvaratilien kautta yhtiöltä toiselle ole kaikilta osin liittynyt lailliseen liiketoimintaan, vaan että asiakasvaratilejä on käytetty osana näennäisjärjestelyjä tarkoituksena häivyttää tileille tulleiden varojen alkuperä.

Törkeän lahjuksen antamisen osalta on ollut syytä epäillä erään yhtiöistä saaneen haltuunsa osan ulkomaisista telelaitemarkkinoista maksamalla kynnysrahaa tahoille, joilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa yhtiön telelaitemarkkinoille pääsyyn.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.