a7134853ffb1262a_800x800ar

Keskuskauppakamari ehdottaa, että kuntaliitosten jälkeen voimassa oleva henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuoja pudotetaan yhteen vuoteen. “Nykyinen viiden vuoden karenssiaika estää kuntien uudistumisen. Lyhentämällä irtisanomissuoja yhteen vuoteen annamme kunnille mahdollisuuden hyötyä kuntaliitoksista nopeammin”, toteaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä.

Kuntatyöntekijöiden normaalin viiden vuoden irtisanomissuojan ongelmallisuutta lisää karenssiaikojen ketjutus. Karenssiaika alkaa alusta aina, kun uusi kunta liitetään mukaan.

Kauppalehden ja Kauppakamarien Suuressa Kuntapäivässä puhunut hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen kertoi, että hallitus tavoittelee yhden miljardin euron kokonaisvähennystä kuntien toimintamenoihin vuoteen 2017 mennessä.

“Kuntien tehtävämäärä on kasvanut jo yli niiden kantokyvyn. Helpointa on lähteä purkamaan velvoitteita siitä päästä, mitä ei ole vielä säädetty. Olisikin syytä ottaa aikalisä niiden nyt eduskuntakäsittelyssä olevien lakien suhteen, jotka ovat lisäämässä kuntien tehtäviä. Uusien tehtävien antamista rajoittaisi myös se, jos valtio sitoutuisi maksamaan kaikki uusien tehtävien kustannukset täysimääräisesti”, ehdottaa Virkkunen.

Penttilän mukaan hallituksen miljardin säästötavoite on hyvä, mutta tavoitteeseen voidaan päästä vain siten, että kuntien uudistumista nopeutetaan ja  yritykset otetaan entistä enemmän mukaan tuottamaan julkisia palveluja. “Kuntalaisten on saatava joustavasti valita yksityisen ja julkisen palveluntuottajan välillä”, painottaa Penttilä.

Yksi tärkeä ulottuvuus uudistuksessa on kuntien taseiden parempi hyödyntäminen.

“Kuntien päättäjien on pohdittava, kuinka laiskana makaavasta omaisuusmassasta saadaan enemmän hyötyä. Kuntapäättäjien on ryhdyttävä opiskelemaan taseiden hyödyntämistä”, Penttilä kannustaa.

Ellei kuntareformia saada toteutettua nopealla aikataululla, uhkana on kunnallisen verotuksen jatkuva kiristyminen. “Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on vuodesta 2005 noussut yli prosenttiyksikön verran lähes 19,4 prosenttiin. Ei ole mikään salaisuus, että moni kunta suunnittelee veroasteen korottamista ensi vuoden aikana”, sanoo Penttilä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.