FirePhotography

Kuvituskuvaa. Kuva: Victoria Media Collection

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön seurannan ennakkotietojen mukaan tulipaloissa on kuollut syyskuun loppuun mennessä 41 ihmistä. Vastaavaan aikaan viime vuonna palokuolemia oli sattunut 57. Syyskuussa tulipaloissa menehtyi 6 ihmistä, joista 4 oli naisia.

Tulipaloissa on ennakkotietojen mukaan tänä vuonna kuollut 41 ihmistä. SPEKin seurannan mukaan palokuolleista 25 on miehiä ja 11 naisia. Viiden sukupuoli ei ilmene mediatiedoista. Tänä vuonna palokuolemia on ollut 16 vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Tulipaloissa kuolleista 14 oli ennakkotietojen mukaan yli 65-vuotiaita. 19 kuolleista oli 25-64-vuotiaita. Kahdeksan palokuolleen ikä ei ilmene mediaseurannassa.

Kerrostaloissa on tänä vuonna tulipaloissa kuollut 18 ihmistä, omakotitaloissa 9, rivitaloissa 7 ja vapaa-ajanasunnoissa 1. Muissa ympäristöissä olleissa tulipaloissa on kuollut 6 ihmistä. Edellisiin vuosiin verrattuna kerrostalojen tulipaloissa on tänä vuonna kuollut enemmän ihmisiä kuin aiempina vuosina. Omakotitaloissa tulipalojen uhreja taas on vuonna 2013 ollut huomattavasti vähemmän.

Kuolemaan johtaneiden tulipalojen syttymissyyt ilmenevät ennakkotiedoissa sangen huonosti. Tunnistetuista syttymissyistä yleisimmät ovat tupakointi ja valvomaton ruuanlaitto. Pelastusopiston tutkimuksen mukaan itsestään sammuvat savukkeet ovat vähentäneet tupakoinnista aiheutuneita palokuolemia 24 prosenttia. Suomessa on saanut myydä ainoastaan itsestään sammuvia savukkeita vuoden 2010 huhtikuusta lähtien.

Tiedot perustuvat sekä SPEKin mediaseurantaan että viranomaisten PRONTO-tietokantaan. SPEK seuraa palokuolemien määrää tiedotusvälineiden uutisista. Tämä antaa järjestölle tapauskohtaista tietoa, jota sillä ei olisi muuten käytettävissään. Tilastointia on tehty vuodesta 1999 alkaen, ja se on usein vastannut hyvin viranomaisten PRONTO-tilastointia.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.