9232456357

Suomessa kehitetään uutta lippu- ja maksujärjestelmää, joka mahdollistaa tulevaisuudessa yhden matkakortin käytön valtakunnallisesti eri joukkoliikennemuodoissa. Uutta palvelua toteuttamaan on perustettu 22 kaupungin ja valtion yhteisesti omistama osakeyhtiö TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy, joka on solminut sopimuksen Tieto Finland Oy:n kanssa yhteisen lippu- ja maksujärjestelmäpalvelun toimittamisesta. 

Matkustajille tämä valtion ja kuntasektorin yhteishanke mahdollistaa yhden matkakortin käytön mukaan liittyneiden kaupunkiseutujen alueella. Matkakorttia voi aluksi käyttää bussiliikenteessä. Kortin käyttöä on mahdollista laajentaa myös muihin joukkoliikennemuotoihin.

TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n toiminta kattaa tällä hetkellä Suomen 22 keskeisintä pääkaupunkiseudun ulkopuolista kaupunkiseutua. Kaupungit ja maaseutuliikenteestä vastaavat ELY-keskukset päättävät lippujen hinnoista ja siitä milloin ottavat uuden palvelun käyttöön. Nyt hankittava palvelu valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Hankintakokonaisuuteen kuuluvat taustajärjestelmä, korttisovellus, rajapinnat, myynti- ja palvelupistesovellukset sekä näiden ylläpitopalvelut. Helsingin seudulla (HSL-alue) on käynnissä oma laaja lippu- ja informaatiojärjestelmän uudistushanke, joka valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä.

– Matkustajien kannalta yksi yhteinen matkakortti helpottaa ja sujuvoittaa joukkoliikenteellä matkustamista, mikä omalta osaltaan auttaa tekemään joukkoliikenteestä houkuttelevampaa. Lisäksi järjestelmä tarjoaa jatkossa uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri liikennemuodoilla liikkujille suunnatuissa palveluissa, sanoo toimitusjohtaja Ilkka Kankkunen TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:sta.

Hanke edistää hallitusohjelman ja liikennepoliittisen selonteon tavoitteita yhteiskäyttöisistä joukkoliikennepalveluista. Tehokkuutta toimintaan saadaan sillä, että yksittäisten kaupunkien ei tarvitse kunkin hankkia ja ylläpitää omaa lippu- ja maksujärjestelmäänsä.

– Tällä hetkellä kaupunkiseuduilla on käytössä useita eri toimijoiden maksujärjestelmiä ja matkakortteja. Yhtenäinen matkakorttijärjestelmä helpottaa matkantekoa, matkalippujen hankintaa ja mahdollistaa uusien valtakunnallisten palvelujen syntymisen, kertoo hankkeen projektipäällikkö Helge Finnberg Liikennevirastosta.

Hankkeen myötä joukkoliikenteen viranomaiset saavat yhteiskäyttöisen palvelun, jonka avulla saadaan seuranta- ja tilastotietoa matkustajamääristä ja lipputyyppien käytöstä, mikä parantaa linjaston suunnittelua ja mahdollistaa liikenteenharjoittajien tasapuolisen kilpailutuksen. Tämä realisoituu pitkällä aikavälillä kustannussäästönä julkisella sektorilla.

– Tiedolle tämä on merkittävä sopimus. Haluamme olla mukana kehittämässä Suomen joukkoliikennettä, ja yhdessä TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa pääsemme viemään Suomen joukkoliikennettä kohti valtakunnallista yhteiskäyttöistä maksujärjestelmää, sanoo Leila Lehtinen , Tiedon Public-toimialan Suomen vetäjä.

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille ja tuotekehityspalveluita viestintäteknologian ja sulautettujen järjestelmien alueella. Yhtiön tuotekehitysliiketoiminta ja toimituskeskukset toimivat maailmanlaajuisesti. Tieto on sitoutunut kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa tietotekniikan ja vahvan toimiala- ja asiakasymmärryksen avulla, sekä auttaa asiakkaitaan löytämään uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan muutoksessa. Me Tiedossa uskomme jatkuvaan kehittymiseen ja työmme tuloksiin. Tieto on perustettu vuonna 1968, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,8 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX:ssä Helsingissä ja Tukholmassa. Lisätietoja osoitteessa www.tieto.fi.

TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy on kuntien ja valtion yhteinen IT-palvelu- ja hankintayhtiö. Sen toiminta kattaa yli 20 keskeisintä kaupunkiseutua ympäri Suomea. Yhtiön tarkoituksena on hankkia, kehittää ja ylläpitää joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten yhteistä lippu- ja maksujärjestelmää. Lisätietoja osoitteista www.liikennevirasto.fi/joukkoliikenne ja www.lmj.fi.

Joukkoliikenteen Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:ssä mukana ovat Suomen valtion (Liikennevirasto) lisäksi seuraavat kaupungit: Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopion kaupunki, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Salo.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.