Uudesta tornista tulee aiempaa matalampi, ja punaruskea pintamateriaali helpottaa maisemaan kätkeytymistä.

Kangasvuoren uudesta vesitornista tulee kymmenisen metriä edeltäjäänsä matalampi. Tämä estää verkoston paineen nousun tarpeettoman korkeaksi ja vähentää putkiston rasitusta. Verkoston käyttö optimoidaan rakentamalla tornin tueksi kaksi paineenkorotuspumppaamoa, joista toinen tulee Kangasvuoreen ja toinen Pupuhuhtaan. Asutuksen laajenemiseen Seppälänkankaan ja Kangasvuoren alueilla varaudutaan kasvattamalla vesisäiliön tilavuutta 2000 kuutiosta 2500 kuutioon.

Tornin suunniteltu ulkoasu on jo esitelty kaupunkikuvalautakunnassa, ja rakennuslupahakemus jätetään viikolla 40. Edeltäjäänsä matalampi vesitorni ei jatkossa hallitse maisemaa latvojen yläpuolelta, vaan pilkottaa runkojen lomasta. Betonirunkoinen säiliöosa lämpöeristetään, mikä estää veden kondensoitumisen betonipinnoille. Lämpöeristys peitetään Corten-teräksellä. Sama punaruskea materiaali on käytössä esimerkiksi Jyväskylän matkakeskuksessa.

Tornista tulee tasapohjainen kehäjalallinen lieriö. Malli pystytään rakentamaan normaalin talonrakentamisen menetelmillä lähes kokonaan ilman kalliita erikoistyövaiheita. Seitsemän metriä leveän keskijalan lisäksi säiliötä tukee kahdeksan ohuempaa kehäjalkaa. Kehäjalkojen väliin asennetaan aitaverkko, jolla estetään asiattomilta pääsy säiliön alle ja suojataan katon rakenteisiin vievät kierreportaat.

Pulpettikaton korkeampaan reunaan rakennetaan huoltotila. Vesikaton alla on ontelolaattakatto. Kaksikattoisuudella estetään mahdollisen vuotoveden pääsy säiliöön. Säiliön alapuolelle keskijalkaan sijoitetaan maanpäällinen sähkö-, lvi- ja laitetila sekä maanalainen venttiilitila. Ylivuotoputki purkaa mahdollisessa, esimerkiksi laiterikosta johtuvassa, vedenpinnan nousutilanteessa ylimääräiset vedet turvallisesti 50 metrin päähän maastoon.

Jyväskylän Energian on tarkoitus jo ennen tornin rakentamisen alkua uusia Suluntieltä vesitornille vettä tuova syöttöputki. Vesitornin rakennusurakka kilpailutetaan vuoden vaihteessa, jolloin varsinaiseen rakennustyöhön päästäneen maaliskuussa. Uusi torni on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 lopulla. Hankkeen kustannusarvio on noin 2,0 – 2,5 miljoonaa euroa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.