print_xeiW9M1cDX

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen päätti pitkään jatkuneen Maanmittauslaitoksen karttojen kielikiistan. Ahvenanmaa, Maarianhamina ja muut maakunnan suomenkieliset nimet säilyvät Maanmittauslaitoksen kartoilla.

Ålands Näringsliv vaati helmikuussa 2012 Ahvenanmaan itsehallintolakiin ja kielilakiin vedoten, että Maanmittauslaitos poistaisi suomenkieliset nimet kartoiltaan. Esimerkiksi sanat Ahvenanmaa ja Maarianhamina esiintyvät Maanmittauslaitoksen kartoilla sekä ruotsiksi että suomeksi ruotsinkielinen nimi ensin mainittuna.

”Maanmittauslaitoksen pitää viranomaisena toiminnassaan vaalia maan kielellistä kulttuuriperintöä ja edistää molempien kansalliskielten käyttämistä”, toteaa oikeusasiamies Jääskeläinen päätöksessään. Lausunnossa todetaan, että ”Ahvenanmaan itsehallintolaissa ei voida säätää suomen kielen sisällöstä”.

Ei loukkaa itsehallintolakia

Nimet kartalla suomeksi eivät lausunnon mukaan loukkaa Ahvenanmaan itsehallintolakia tai Suomen kielilakia.

”Oikeusasiamiehen mukaan ei voi tehdä sellaista tulkintaa, että suomenkielisten nimien kirjoittaminen olisi lainvastaista”, sanoo Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen.

Maanmittauslaitos noudattaa kartoillaan jatkossakin Kotimaisten kielten keskuksen suosituksia paikannimistä. Keskus pitää Maanmittauslaitoksen nykyistä toimintatapaa karttanimien merkitsemisestä hyvänä.

Liite: Oikeusasiamiehen päätös

Oikeusasiamiehen_paatos(PDF)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.