lakisaateiset_elakkeet_pitkan_aikavalin_laskelmat_2013_7

Eläketurvakeskus on päivittänyt pitkän aikavälin laskelmat lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä. Laskelmat pohjautuvat uusiin väestö- ja työllisyysennusteisiin. Eläkemenon kasvu suhteessa talouden palkkasummaan on aiemmin ennakoitua hitaampaa. Työeläkemaksun nousupaine säilyy, mutta aiempaa pienempänä.

Koko talouden työeläkemeno suhteessa palkkasummaan oli 26,9 prosenttia vuonna 2012. Menosuhde kasvaa aina 2030-luvulle, jolloin se on 33 prosenttia. Tämän jälkeen menojen suhde talouden palkkasummaan alenee noin kaksi prosenttiyksikköä. Vuoden 2011 laskelmassa menosuhde oli korkeimmillaan 34 prosenttia.

Uudet väestö- ja työllisyysennusteet ovat aikaisempaa myönteisempiä.

– Ikääntyneiden ihmisten työllisyysasteet ovat nousseet. Väestöennusteen mukaan myös maahanmuutto lisääntyy, mikä vaikuttaa työikäisten määrää kasvattavasti, kertoo Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Ismo Risku.

Työllisyysaste nousee 68 prosentista siten, että vuodesta 2020 eteenpäin se on runsaat 72 prosenttia. Nousua vuoden 2011 laskelmaan on prosenttiyksikkö.

Uuden tilanteen valossa 25 prosentin TyEL-maksutaso riittää 2050-luvun loppupuolelle saakka. Aiemman arvion mukaan TyEL-maksu olisi pitänyt korottaa runsaaseen 26 prosenttiin 2020-luvulla.

TyEL-maksun pysyvästi kestävä taso on vuodesta 2014 alkaen 25,6 prosenttia. Vuoden 2011 laskelmassa kestäväksi tasoksi arvioitiin 25,9 prosenttia.

Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet TyEL-maksun korottamisesta 24,4 prosenttiin vuoteen 2016 mennessä.

Ansiotaso kasvaa eläkkeitä nopeammin

Vuonna 2012 Suomessa asuvien henkilöiden keskieläke oli lähes 1500 euroa kuukaudessa. Eläkkeiden ostovoima kasvaa jatkuvasti: vuonna 2060 keskimääräinen eläke on lähes 2600 euroa vuoden 2012 hintatasossa.

Suhteessa yleiseen ansiotasoon eläkkeiden taso kääntyy kuitenkin laskuun 2010-luvun lopulla. Vuonna 2060 keskieläke on keskipalkasta 41 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli 50 prosenttia. Alenemiseen vaikuttavat elinaikakerroin, julkisen sektorin eläke-etuuksien yhtenäistyminen yksityisen sektorin tasolle, työntekijän eläkemaksun nousu ja se, että Kelan eläkkeet jäävät ansiotasosta jälkeen.

Eläkkeellesiirtymisiänodote nousee nykyisestä 60,9 ikävuodesta 62,4 vuoteen 2060 mennessä. Kahden miljoonan eläkeläisen raja ylitetään 2060-luvulla. Tuolloin vanhushuoltosuhde eli eläkeikäisten määrä suhteessa työikäisiin on 50 prosenttia.

lakisaateiset_elakkeet_pitkan_aikavalin_laskelmat_2013_7(PDF)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.