555228_208642622624153_1025301357_n

Tiesitkö, että tyrni on Satakunnan maakuntakasvi?

Satakuntaliiton maakuntahallitus vaatii perjantaina antamassaan lausunnossa, että vaalipiirien minimimäärä tulee säilyttää 12:na, mikä turvaa oman vaalipiirin säilymisen Satakunnassa.  Oma vaalipiiri on maakuntahallituksen mielestä Satakunnalle tärkeä erityisesti alueellisen edustavuuden kannalta.

Perustuslain mukaan vaalipiirejä voi nykyään olla 12-18. Perustuslain uudistamista pohtinut työryhmä on ehdottanut raportissaan nykyistä minimimäärää maksimimääräksi ja vähimmäismääräksi yhdeksää.

Satakunta muodostaa nykyisin oman vaalipiirin. Historiallisena maakuntana se omaa selkeän maakunnallisen identiteetin. Satakuntaliiton kanta on, että nykyinen väestönkehitys ei myöskään anna perusteita Satakunnan vaalipiirin lakkauttamiseen.  Vaalipiirin suuren-taminen vähentäisi myös kansanedustajien paikallistuntemusta. Vaarana on myös äänestysaktiivisuuden laskeminen, kun maakunnan identiteetti hämärtyy.

Maakuntahallitus paheksuu lisäksi työryhmän nopeaa ja suppeaa asian valmistelua. Työryhmä ei ole edes vaivautunut kuulemaan Satakunnan edustajia.  Kyse on kuitenkin valtiojärjestyksemme perusasiakirjan, perustuslain, muutoksesta, mikä kansalaisyhteiskunnan nykyisten toimintatapojen mukaan edellyttää laajapohjaista valmistelua.

Maakuntahallituksen lausunto kokonaisuudessaan löytyy sähköisenä Satakuntaliiton maakunta-hallituksen esityslistasta http://satakunta.tweb.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.